Eksperimentalne metode v farmakogenetiki

Vsebina: 

Študenti bodo spoznali molekularne osnove genetske variabilnosti v posameznih fazah presnove ksenobiotikov. Spoznali bodo, kako genetski polimorfizmi v poteh presnove ksenobiotikov in popravljanja poškodb DNA vplivajo na interindividualne razlike v hitrosti in učinkovitosti presnove ksenobiotikov ter na tveganje za kancerogenezo. Spoznali bodo tudi genetske dejavnike, ki vplivajo na  odgovor na zdravljenje z zdravili in na tveganje za pojav neželenih učinkov zdravil in možnosti genetskega testiranja za individualizacijo zdravljenja v klinični praksi.

1. Predavanja, seminarsko delo in konzultacije: Genetski polimorfizmi, genetska variabilnost encimskih sistemov za presnovo zdravil, prenašalcev in tarčnih molekul, genotipizacija- fenotipizacija, etični vidiki farmakogenetskega testiranja.
2. Eksperimentalno delo na področju molekularno genetske analize genov pomembnih za presnovo zdravil in kancerogenov. Spoznal in izvajal bo metode izolacije DNA in RNA, metode za identifikacijo delecij in duplikacij genov, metode za identifikacijo polimorfizmov genov (insercij, delecij in substitucij nukleotidov),  metode temelječe na PCR in PCR v realnem času, sekvenčno analizo in SNaPshot. 
3. Študent  bo pod vodstvom mentorja sodeloval v vseh fazah raziskovalnega dela: pripravil pregled izbranega področja, zasnoval raziskavo, jo predstavili Komisiji za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje, raziskavo eksperimentalno izpeljal, ovrednotil rezultate in jih predstavil v obliki pisnega poročila, Prešernove naloge ali članka.


Cilji in kompetence:
Študenti se bodo seznanili z eksperimentalnimi pristopi, ki omogočajo ugotavljanje vpliva genetske variabilnosti na presnovo ksenobiotikov in odgovor na zdravljenje z zdravili.  Študenti bodo aktivno sodelovali pri vseh fazah raziskovalnega dela, od načrtovanja študij, eksperimentalnega dela, analize rezultatov in pisanja poročil / člankov.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

EksperimentalneMetodeVFarmakogenetikiIZB3456M


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vita Dolžan
T: +386 1 543 76 70
E: vita.dolzan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

uradne ure
PON - PET 10 - 13h