Ekstrapiramidne bolezni

Vsebina: 
Študentu, ki že ima osnovna znanja iz nevroanatomije, nevropatologije in fiziologije živčevja, bo praktično in seminarsko naravnan izbirni predmet z obilo video-prezentacij omogočil dodatno izpopolnjevanje teoretičnega znanja, kliničnega znanja in kliničnih veščin za razumevanje, prepoznavanje, zdravljenje in rehabilitacijo motenj gibanja. Poudarek bo na vzporejanju anatomskih, fizioloških in patoloških dejstev za razumevanje patogeneze in kliničnih slik, razumevanje fenomenologije, simptomov in znakov motenj gibanja, izbor diagnostike ter možnosti zdravljenja.

CILJI
- spoznavanje s fenomenologijo motenj gibanja, možnostmi diagnostike in zdravljenja
KOMPETENCE
Študentje:
- prepoznavanje značilnih kliničnih slik, indiciranje diagnostike, diferencialna diagnoza in indiciranje zdravljenja
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

Predmet se bo izvajal v dnevih od 23. do 26. aprila 2019, predvidoma med 8.30 in 13. uro na Nevrološki kliniki.

Podrobnejši urnik

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC

izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med.
T: +386 1 522 43 25
E: maja.trost(at)kclj.si


URADNE URE

Po predhodnem dogovoru preko e-pošte.