Farmakogenetika v medicini

Vsebina: 
Študenti bodo spoznali molekularne osnove genetske variabilnosti v posameznih fazah presnove ksenobiotikov. Spoznali bodo, kako genetski polimorfizmi v poteh presnove ksenobiotikov in popravljanja poškodb DNA vplivajo na interindividualne razlike v hitrosti in učinkovitosti presnove ksenobiotikov ter na tveganje za kancerogenezo. Spoznali bodo tudi genetske dejavnike, ki vplivajo na  odgovor na zdravljenje z zdravili in na tveganje za pojav neželenih učinkov zdravil in možnosti genetskega testiranja za individualizacijo zdravljenja v klinični praksi.


1. Osnove farmakokinetike / farmakodinamike
2. Interakcije med zdravili: indukcija / inhibicija
3. Presnova zdravil:
Faza I: Citokromi P450
Faza II: Glutation S-transferaze, N-acetil transferaze
Faza III: membranski prenašalci
4. Delovanje zdravil: Receptorji in tarče delovanja zdravil in njihove signalne in efektorske poti
5. Molekularne osnove genetske variabilnosti v presnovi ksenobiotikov in delovanju zdravil
6. Genotipizacija / fenotipizacija
7. Neželjeni učinki zdravil
8. Klinični pomen genetskih polimorfizmov v presnovi zdravil   
9. Farmakogenetika in personalizirana medicina
10. Etični vidiki raziskav na področju farmakogenetike.


Cilji in kompetence:
Razumevanje molekularne osnove genetske variabilnosti v posameznih fazah presnove ksenobiotikov. Poznavanje vpliva genetskih polimorfizmov na interindividualne razlike v hitrosti in učinkovitosti presnove ksenobiotikov in s tem povezanim tveganjem za kancerogenezo, kot tudi za  odgovor na zdravljenje z zdravili. To znanje predstavlja temelj za  individualizirano zdravljenje v klinični praksi.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

FarmakogenetikaVMediciniIZB3456M


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vita Dolžan
T: +386 1 543 76 70
E: vita.dolzan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

uradne ure
PON - PET 10 -13h