Izbrane teme iz ginekologije in porodništva

Vsebina: 
Organizator pouka pripravi po 18 tem za vsako področje (ginekologija, reprodukcija, porodništvo).  Posamezne problemske teme študent opredeli v seminarju, po analizi ustrezne literature.
Problem prikaže čim širše od patofizioloških do kliničnih značilnosti, poda možnosti prepoznavanja in zdravljenja. 


Cilji in kompetence:
1. Prepoznavanje in obravnava izbranih bolezni in stanj v ginekologiji, reprodukciji in porodništvu.
2. Interdisciplinarna klinična obravnava.
3. Interpretacija znanj bazičnih ved za razumevanje klinične obravnave.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure