Izbrane teme iz interne medicine

Izbrane teme iz interne medicine

Predmet je organiziran modularno. Želi omogočiti nekatere oblike pouka, ki omogočijo posebej zainteresiranim študentom, da poglobijo usmerjena znanja ali veščine iz področij interne medicine. Predmet omogoča tudi daljše strokovne izmenjave oziroma gostovanja na oddelkih interne medicine. Bolj podrobno je opisan v Režimu predmeta.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA splošni

Režim študija SRČNO POPUŠČANJE


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Mitja Košnik
E: mitja.kosnik(at)klinika-golnik.si

Aleš Blinc
E: ales.blinc(at)kclj.si

Informacije

Katedra za interno medicino
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure