Kirurgija v izrednih razmerah

Vsebina: 
Študent se spozna z delovanjem zdravstva v izrednih razmerah, tako ob naravnih nesrečah kot v vojnih okoliščinah. Študentje spoznajo med. opremo, ki se uporablja v izrednih razmerah in posebnosti operacijskih posegov.


Cilji in kompetence:
Študenti se poglobljeno spoznajo z različnimi metodami zdravljenja poškodb v primeru naravnih nesreč in v vojni.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure