Medpoklicno sodelovanje

Vsebina: 
Področja dela vključenih poklicev v okviru slovenskega sistema ZV

Specifične kompetence posameznih poklicev

Stereotipi glede posameznih poklicev in vpliv na učinkovitost dela

Vrednote kot temelj zdravstvenega dela

Asertivna komunikacija kot sredstvo zdravstvenega dela

Interdisciplinarno timsko delo kot ena od  temeljnih oblik zdravstvenega dela
 

Cilji in kompetence:
Študenti:
1.    spoznajo področja dela vseh poklicev v zdravstvenem varstvu 
2.    ugotovijo komplementarnost specifičnih kompetenc
3.    se usposobijo za načrtovanje medpoklicnega timskega dela za reševanje konkretnih problemov v zdravstvu
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure