Modeliranje v biokemiji

Vsebina
Uvodoma mentor predstavi okvir in uporabnost  modeliranja v biokemiji. Sledi praktični prikaz matematičnega in molekularnega modeliranja z uporabo ustreznih računalniških programov. Ob tem uporablja in razlaga najnujnejše iz računalniškega operacijskega sistema UNIX-LINUX. Končno študent prepozna in si izbere problem, ki ga bolj ali manj samostojno razreši.
Osnovni cilj modeliranja v biokemiji je ugotovitev mehanizma biokemične reakcije. Mehanizem želimo ustrezno matematično zapisati, hkrati pa se le-ta mora ujemati z molekulskimi predstavami o dogodkih v poteku reakcije. V procesu modeliranja zato iskanje primernih matematičnih enačb poteka  vzajemno s simulacijo dogajanj v sodelujočih molekulah. Zelo pomembno je razumeti kriterije, ki narekujejo potek modeliranja, tako da privede do trenutno najboljše možne rešitve in s tem razlage procesa.


Cilji in kompetence:
Študent se spozna z  dvema zelo pomembnima metodama biokemičnega proučevanja: matematično in molekularno modeliranje reakcij oz. procesov.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure