Nekodirajoča RNA

Nekodirajoče RNA

Vsebina: 
Študenti spoznajo kompleksen svet nekodirajočih RNA molekul, ki vključujejo t.i. mikroRNA, snoRNA in številne različne daljše regulatorne RNA molekule in njihovo večplastno vlogo pri izražanju genov. Predstavljena bo regulatorna premreženost RNA, ki verjetno v največji meri vpliva na kompleksne značilnosti človeka in ima pomembno vlogo pri razvoju, nastanku bolezni pa tudi pri zdravljenju.


Cilji in kompetence:
Naučiti študente o novo-prepoznanih  kompleksnih vlogah nekodirajočih RNA molekul pri regulaciji genoma in s tem pri razvoju bolezni in njihovem zdravljenju
 


Najava


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure