Okvare perifernih živcev

Okvare perifernih živcev

Študentu/ki, ki že ima osnovna znanja iz nevroanatomije, nevropatologije in fiziologije živčevja, bo praktično in seminarsko naravnan izbirni predmet omogočil dodatno izpopolnjevanje teoretičnega znanja, kliničnega znanja in kliničnih veščin za razumevanje, prepoznavanje, zdravljenje in rehabilitacijo okvar perifernega živčevja. Poudarek bo na vzporejanju anatomskih, fizioloških in patoloških dejstev za razumevanje patogeneze in kliničnih slik, razumevanje simptomov in znakov okvar perifernih živcev, razumevanje aplikacije elektrofiziološke in ostale diagnostike ter možnosti zdravljenja.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

Predmet se bo izvajal v tednu od 29. junija do 3. julija 2020.

Podrobnejši urnik bo objavljen med letom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC

doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.
T: +386 1 522 32 93
E: blaz.koritnik(at)mf.uni-lj.si


URADNE URE

Po predhodnem dogovoru preko e-pošte.