Osnove genske tehnologije in molekularne medicine

Vsebina: 
Gensko inženirstvo, sintezna biologija, biotehnologija, gensko spremenjeni organizmi oz. hrana, človeški genom, molekulska diagnostika in napovedi, gensko zdravljenje, kloniranje in matične celice so teme, ki iz dneva v dan in vedno bolj zavzemajo mesto v medijskih sporočilih in z njimi povezanih razpravah. Živimo v post-genomskem obdobju, v katerem so raziskave človekovega genoma in uporaba njihovih izsledkov v medicini pomemben del našega življenja, zato je primerno, da se študenti že na samem začetku študija soočijo z intelektualnimi izzivi tega področja in osvojijo osnove, iz katerih bodo razvijali znanja v nadaljnjem poteku študija medicine in stomatologije. Predmet je zasnovan kot prispevek k splošni izobrazbi medicinca/stomatologa in zaradi večjega števila slušateljev poteka v obliki predavanj, pogovora in izmenjave mnenj.     

Študent se seznani z zgodovinskim potekom razvoja znanosti na področju genske tehnologije in raziskovanja človekovega genoma. Spozna temeljne principe in metode genskega inženirstva in genomike. Razpravlja o njunem deležu v sodobni  biotehnologiji in vprašanjih, povezanih z možnimi vplivi na okolje in zdravje ljudi, rastlin in živali. Spozna osnove uporabe genske tehnologije v preiskavah človeškega genoma: v medicinski diagnostiki, sodni medicini in genskem zdravljenju. Razpravlja o etičnih vprašanjih, povezanih z molekulsko genetiko v medicini. Zavzame stališče do raziskav in uporabe matičnih celic ter s tem povezanimi pristopi reprodukcijskega in terapevtskega kloniranja.  Razpravlja o možnih poteh nadaljnjega razvoja.


Cilji in kompetence:
Študent se spozna z osnovami genske tehnologije in molekulske genetike. Seznani se z zgodovino in razvojem področja kot tudi z njegovimi vplivi na vsakdanje življenje, s posebnim poudarkom na področjih, pomembnih za medicino ter človekovo okolje in zdravje. Razvija kritičen odnos do vprašanj in dilem, povezanih z uporabo genske tehnologije. Pridobi izhodiščne informacije za nadaljnji, bolj poglobljen študij iz omenjenih vsebin pri drugih predmetih v višjih letnikih.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

OsnoveGenskeTehnologijeIZB1M


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Damjana Rozman
E: damjana.rozman(at)mf.uni-lj.si

Alja Videtič Paska
E: alja.videtic(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
david.fatur(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna IBK
pon. - pet. od 10h - 13h