Raziskave v farmakologiji – izbrane teme v farmakologiji

Vsebina: 
Raziskovalna naloga s področja farmakologije.


Cilji in kompetence:
Študent se bolj podrobno seznani z raziskavami na izbranih temah v farmakologiji glede na njegovo zanimanje in napiše študentsko raziskovalno nalogo.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure