Raziskovanje v javnem zdravju

Vsebina: 

  1. Priprava protokola javnozdravstvene raziskave
  2. Zbiranje podatkov za javnozdravstveno raziskovanje ali njihovo pridobivanje iz stalnih zbirk podatkov
  3. Samostojna priprava podatkov za analizo
  4. Samostojna analiza podatkov
  5. Razlaga rezultatov analize - ocenjevanje možnosti pristranosti, motenja, naključja

CILJI
Poznati načela raziskovanja v javnem zdravju in jih znati uporabiti na praktičnem primeru.

KOMPETENCE
Študentje znajo uporabiti osnovne metode raziskovanja v javnem zdravju v praksi.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure