Raziskovanje v nevrologiji

VSEBINA:

Študent/ka osveži in poglobi svoje znanje o etiologiji, diagnostiki, zdravljenju in preprečevanju pomembnih nevroloških bolezni. Nauči se poiskati ustrezno literaturo, pripraviti pregled doslej znanega na izbranem ožjem področju, skupaj z mentorjem zasnovati raziskavo, jo predstaviti Komisiji RS za medicinsko etiko, izpeljati raziskavo, statistično ovrednotiti rezultate, jih primerjati z že doslej znanim na tem področju ter o njih razpravljati. Zaključke svojega dela predstavi s predavanjem ali objavo v strokovni reviji.

 

CILJI:

Študent/ka se seznani z raziskovalnim delom v okviru izbranih nevroloških tem in sodeluje v vseh fazah raziskave.

KOMPETENCE:

Definicija raziskovalne teme, hipotez, iskanje literature. Pridobivanje veščin zasnovanja projekta, zagovora teme, izpeljave raziskave in predtsavitve rezultatov.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

Predmet se izvaja skozi vse leto oz. po dogovoru z nosilcem predmeta.


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC

Doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.
T: +386 1 522 15 01
E: blaz.koritnik(at)mf.uni-lj.si


URADNE URE

Po predhodnem dogovoru preko e-pošte.