Raziskovanje v otorinolaringologiji

Vsebina: 
Študent se spozna z etiologijo, diagnostiko in preprečevanjem nekaterih posebej izbranih otorinolaringoloških problemov. Nauči se poiskati ustrezno literaturo, pripraviti pregled doslej znanega na tem področju, skupaj z mentorjem zasnovati raziskavo, jo predstaviti etični komisiji pri Ministrstvu za zdravje, izpeljati raziskavo, statistično ovrednotiti rezultate, jih primerjati z že doslej znanimi na tem področju ter o njih razpravljati. Nauči se postaviti zaključke svojega dela in svoje delo tudi javno predstaviti v obliki predavanja in po možnosti tudi članka. 


Cilji in kompetence:
Študenti se spoznajo z raziskovalnim delom na posebej izbranih otorinolaringoloških problemih, sodelujejo v vseh fazah raziskovalnega dela.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

 Raziskovanje v otorinolaringologiji

 

Research in Otorhinolaryngology


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure