Subspecialna in raziskovalna pediatrija

Vsebina: 
Kandidat sam izbere področje in s tem tudi mentorja-učitelja iz posameznih subspecialnih področij pediatrije: neonatologije, pediatrične kardiologije, pediatrične hematologije in onkologije, pediatrične nevrologije, pediatrične nefrologije, pediatrične pulmologije, pediatrične infektologije, pediatrične imunologije in revmatologije, pediatrične gastroenterologije, hepatologije in nutricionistike, pediatrične endokrinologije, diabetologije in metabolizma, klinične genetike, reanimacije in pediatrične intenzivne terapije, pediatrične slikovne diagnostike, laboratorijske diagnostike v pediatriji, in etike v pediatriji.
Skupnih 8 ur predavanj je namenjenih sodobnim metodam in tehnologijam na področjih subspecialne pediatrije in raziskovanja v pediatriji.
Pretežen del predmeta pa je namenjen individualnemu delu po naslednjih izhodiščih:
•    Obravnava primera redke bolezni – od klinike do celotnega spektra diagnostičnih metod – ki bi rezultirala v predstavitvi (ustni ali preferenčno pisni – strokovni članek)
•    Obravnava posameznega diagnostičnega pristopa na različni patologiji, ki bi rezultirala v predstavitvi (ustni ali preferenčno pisni – strokovni članek)
•    Razvoj kliničnih veščin in spretnosti, ki predstavljajo osnovo za kasnejše specialistično delo
•    Klinično in/ali bazično raziskovalno delo, ki bi rezultiralo v predstavitvi (ustni ali preferenčno pisni – strokovni članek)

Cilji:
Osvojitev kliničnih veščin na poglobljenem nivoju
Osvojitev sposobnosti translacijskih veščin znanja in spretnosti
Osvojitev raziskovalnih veščin
Kompetence:
Poznavanje praktičnega pristopa k poglobljeni klinični obravnavi težko bolnega pediatričnega bolnika, redkih bolezni, sindromov in/ali sestavljene patologije. 
Poznavanje specifičnih diagnostičnih algoritmov.
Poznavanje praktičnega dela v laboratorijski diagnostiki.
Poznavanje veščin pisanja strokovnih in raziskovalnih prispevkov.

Veščine: 
Poglobljene klinične spretnosti
Specifične diagnostične spretnosti
Specifične laboratorijske spretnosti
Spretnosti pisanja strokovnih in raziskovalnih prispevkov
Veščine presoje strokovne in znanstvene literature
 


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure