O študiju

Pred mobilnostjo

Informacije na tej spletni strani zajemajo koristne informacije za študente UL MF v času prijave na letni razpis Erasmus+ za študijske izmenjave kot tudi nadaljnje informacije za vse že izbrane študente, ki bodo dejasnko opravljali Erasmus+ študijsko izmenjavo na partnerskih univerzah.

 

1. Prijava na razpis

2. Kako se pripraviti na Erasmus+ izmenjavo?

3. Nominacija na partnersko univerzo

4. Urejanje dokumentacije pred odhodom

 

Prijava na razpis

 

Razpis za prijave na ERASMUS+ študijsko izmenjavo je objavljen vsako leto v mesecu novembru/decembru za naslednje študijsko leto. Prijava poteka preko študentskega sistema VIS. Poleg prijave morajo študenti v sistem naložiti še nekatere druge dokumente, določene z razpisom:

  • motivacijsko pismo,
  • življenjepis,
  • dokazilo o jezikovnem znanju
  • predlog o opravljanju študijskih obveznosti

Po izteku roka za prijave bo mednarodna pisarna objavila seznam prijavljenih študentov in razpored razgovorov. Celoten postopek je zaključen nekje konec januarja, ko morajo fakultete na Univerzo v Ljubljani posredovati seznam prijavljenih študentov za ERASMUS+ študijsko izmenjavo.

Izbor kandidatov poteka na podlagi prejetih prijav in osebnega razgovora s kandidati. pri izbiri kandidatov bodo upoštevani naslednji kriteriji*:

  • dosedanji študijski uspeh - povprečna ocena
  • zaključen letnik študija
  • opravljeno študentsko tutorstvo in/ali vključenost v mednarodno rotacijo
  • motivacijsko pismo in
  • ocena razgovora pred izbirno komisijo.

* prijavljeni kandidati soktorskega študija morajo predložiti soglasje mentorja o prijavi na študijsko izmenjavo; razgovori s kandidati doktorskega študija ne bodo izvedeni

 

Kako se pripraviti na Erasmus+ izmenjavo?

 

Študenti, ki se zanimajo za odhod na Erasmus+ študijsko izmenjavo, morajo pred samo prijavo preveriti, kakšne so zahteve in zmožnosti univerz, ki jih zanimajo. Svetujemo vam, da si ogledate spletne strani ustanov, kamor greste na izmenjavo in pri tem preverite predvsem njihov predmetnik, ki velja za študente na izmenjavi. Pomembno je, da pridobite natančne podatke o kurikulumu (vsebine, ki jih pokrivajo posamezni predmeti, ki jih želite opravljati v tujini in njihova primerljivost z vsebinami predmetov našega kurikuluma). V pomoč pri odločitvi za določeno institucijo so vam lahko tudi poročila študentov medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so Erasmus+ mobilnost opravljali v preteklih letih:

Študijsko leto 2008/2009

Študijsko leto 2009/2010

Študijsko leto 2010/2011

Študijsko leto 2011/2012

Študijsko leto 2012/2013

Študijsko leto 2013/2014

Študijsko leto 2014/2015

Študijsko leto 2015/2016

Študijsko leto 2016/2017

Študijsko leto 2017/2018

Študijsko leto 2018/2019

Študijsko leto 2019/2020

Študijsko leto 2020/2021

Študijsko leto 2021/2022

 Študijsko leto 2022/2023

Nominacija na partnersko univerzo

 

Kandidati, ki jih Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani potrdi na razpisu Erasmus+ študijske izmenjave, bodo v mesecu februarju nominirani na partnerske univerze. Šele po tem koraku bodo Erasmus+ odhajajoči študenti lahko urejali vse potrebne dokumente za prijavo na partnersko univerzo. Za potrjene kandidate Mednarodna pisarna UL MF vsako leto po zaključku razpisa organizira delavnico, na kateri predstavi vse nadaljnje korake za uspešno izvedbo Erasmus+ mobilnosti.

 

Urejanje dokumentacije pred odhodom

 

Pred odhodom v tujino mora vsak študent pripraviti in izpolniti naslednje dokumente:

LISTINA ŠTUDENTA NA PROGRAMIH MOBILNOSTI MF 
vnesite predmete (v angleščini ali izvirnem jeziku gostiteljske institucije), ki
jih nameravate opravljati v tujini, skupaj z ECTS krediti. V RUBRIKO B vnesete ustrezne predmete UL MF, ki jih želite priznavati na podlagi opravljenih obveznosti v tujini. Nosilce predmetov na UL MF podrobno seznanite z učno vsebino. Za vsak predmet morate pridobiti soglasje nosilca predmeta na UL MF.

* POMEMBNO! Za predmete ki zajemajo področja interne medicine (in kirurgije): Prebavila (5 ECTS), Sečila (3 ECTS), Obtočila (9 ECTS), Dihala (4 ECTS), Endokrinologija in bolezni presnove (4 ECTS), Revmatske in imunske bolezni (3 ECTS) študenti ne pridobivate soglasja nosilca predmetov, ampak v Mednarodno pisarno UL MF najkasneje do 6. 5. 2019 predložite samostojno Listino študenta izključno za te predmete, kjer zapišete, katere od omenjenih predmetov boste opravljali, ime predmeta na gostiteljski fakulteti, št. ECTS predmeta in predložite program za vsak predmet posebej.› V kolikor v Mednarodni pisarni ne bomo mogli izdati soglasja za te predmete, se bomo o soglasju posvetovali z nosilcem posamičnega predmeta na UL MF. ›Končno Listino študenta potrdi Koordinator mobilnosti in predstojnika Katedre za interno medicino in Katedre za kirurgijo.

»Learning agreement« oz. sporazum o študijskih obveznostih - je sporazum med študentom, matično in tujo institucijo, s katerim se določijo študijske obveznosti, ki jih študent namerava opraviti v tujini. ''Learning agreement'' mora vsebovati tiste predmete, za katere ste pridobili soglasje nosilcev predmetov na UL MF (dokazano opravljene obveznosti za te predmete vam bodo v celoti priznane), lahko pa se dodajo še drugi predmeti, ki jih želite opravljati. Minimalno skupno število obveznosti mora biti vsaj 20 ECTS kreditov za en semester in 40 ECTS za dva semestra. Študijski načrt je najpomembnejši dokument, ki vam zagotavlja, da vam bodo obveznosti, ki jih boste opravili v tujini, priznane tudi na matični ustanovi. Pri sestavi tega dokumenta vam pomaga koordinator, ki ta dokument tudi podpiše. Ker je velikokrat težko za toliko časa vnaprej določiti obveznosti, ki jih nameravate opravljati v tujini, vam priporočamo, da ste ves čas študija v tujini tudi v stiku s svojim koordinatorjem in ga obveščajte o morebitnih spremembah učnega načrta. Vsaka sprememba LA mora biti odobrena in potrjena s strani matične ustanove (koordinator UL MF), v določenih primerih tudi s strani institucionalnega koordinatorja (gospa Bibi Ovaska Presetnik) in strani gostujoče ustanove, drugače ni veljavna. Le ko je študijski sporazum podpisan s strani gostujoče univerze, je izmenjava dokončno potrjena.

Prijavni obrazec (obrazec dobite na spletnih straneh univerz oz. fakultet v tujini) - To je prošnja za sprejem na tujo univerzo. V obrazec se vpišejo podatki, ki jih zahteva določena univerza (predvsem so to vaši osebni podatki). V kolikor je potrebno, dokument posredujte v podpis koordinatorju programa Erasmus+ na UL MF.

‘’Transcript of records’’- Uradno potrdilo o opravljenih obveznostih skupaj z oceno dobite v Referatu UL MF skladno z veljavnim cenikom UL. Del obrazca je pretvornik ocen.

Vse naštete dokumente študent pošlje ali vnese (v primeru elektronskih prijav) na partnersko institucijo (Mednarodne pisarne). Kopije vseh dokumentov z vsemi podpisi mora študent dostaviti v Mednarodno pisarno UL MF. Pred odhodom v tujino se študent pripravi na bivanje v tujini (učenje jezikov) ter zbira informacije o instituciji (prijave za namestitev), kamor potuje. Glavni vir informacij je splet, koristni nasveti pa lahko pridejo tudi od študentov, ki so se podobnih izmenjav že udeležili.

 

AKR_5017.JPG
Referat za študijske izmenjave
KONTAKT
mag. Jerneja Čelofiga
mag. Ajda Rudel
TELEFON
+386 1 543 78 01 mag. Jerneja Čelofiga
+386 1 543 78 04 mag. Ajda Rudel
ELEKTRONSKI NASLOV
international.erasmus(at)mf.uni-lj.si

mag. Ajda Rudel
outgoing(at)mf.uni-lj.si (odhajajoči študenti)
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana