Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko

Laboratorij za proučevanje molekularnih osnov in biokemijskih označevalcev hormonsko odvisnih bolezni

 

Vodja: prof. dr. T. Lanišnik Rižner

 

Člani:
Gostujoči raziskovalec/znanstveni svetnik:

 • prof. dr. Jerzy Adamski

Pedagoški:

 • asist. dr. Maša Sinreih

Raziskovalci:

 • znanstv. sod. dr. Katja Kristan
 • asist. dr. Katja Vouk (zunanja sodelavka)
 • Eva Hafner, univ. dipl. biol.
 • dr. Maja Pušić
 • Marija Gjorgoska, mag. nevr. zn.
 • dr. Alja Zottel

Mladi raziskovalci:

 • Renata Pavlič, mag. biokem.
 • Marko Hojnik, dr. med.
 • Nika Marolt, mag. biotehnol.

Tehnična pomoč:

 • Špela Kos, mag. biokem.

 

Spletna stran

MG.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E-POŠTA / E-MAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si