Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko

Medicinski center za molekularno biologijo

 

Vodja: prof. dr. Radovan Komel, univ. dipl. kem.
 

Člani:

 • doc. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biol.
 • izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikr.
 • izr. prof. dr. Nataša Debeljak, univ. dipl. biol.
 • asist. razisk. dr. Ivana Jovchevska, dipl. inž. kem.
 • dr. Neja Šamec, univ. dipl. biokem.
 • dr. Lucija Raspor Dall'Olio, univ. dipl. mikr.
 • znanstv. sod. dr. Mirjana Liović, univ. dipl. mol. biol. in fiz.
 • dr. Marija Rogar, dr. vet. med.
 • MR asist. razisk. Pia Pužar Dominkuš
 • MR asist. Katarina Kouter, mag. biokem.
 • MR Alja Zottel, mag. biokem.
 • MR Aleša Kristan, mag. biotehnol.
 • tehn. sod. Dubravka Germ
 • tehn. sod. Helena Klavžar, dipl. inž. lab. biomed.
MG.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E-POŠTA / E-MAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si