Centralna medicinska knjižnica

Iskanje relevantne literature v sistemuPubMED: nadaljevalni tečaj

Če ste že osvojili osnovne tehnike iskanja, bo tečaj primeren, ker se boste usposabljali v  naprednejših tehnikah  za   iskanje vsebin, potrebnih pri  vsakdanjem delu in spremljanju novosti na področju biomedicine.


Program tečaja:

  • Ponovitev osnovnega in naprednega načina iskanja,
  • Praktično delo v:
    • usposabljanju zahtevnejšega in hitrejšega načina iskanja,
    • napredni uporabi tezavra Mesh,
    • iskanju kliničnih informacij in oblikovanje iskalnih strategij.

        

Cilji tečaja:

  • Spoznali boste napredne tehnike in možnosti iskanja v sistemu PubMED,
  • Naučili se boste spretnosti, s katerimi boste lahko hitro in učinkovito poiskali relevantne članke in dokaze.

 

Tečaj je namenjen uporabnikom, ki so že seznanjeni z osnovami PubMED oz. poznajo osnovne tehnike iskanja. Uporabniki, ki so vešči uporabe sistema, pa se tečaja lahko udeležijo, da celovito obnovijo tehnike iskanja. Poudarek je na praktičnem delu.

 

Tečaj vodi: Nana Turk, CMK

Datum tečaja: 24.10.2018 in četrtek 22.11.2018, 9:00 - 11:00

Lokacija: Centralna medicinska knjižnica, Vrazov trg 2, 1. nadstropje, učilnica nasproti stenske televizije.

Število udeležencev je omejeno.

Prijavite se: prek spletne prijavnice ali elektronskega naslova tecajicmk(at)mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred pričetkom tečaja. Tečaji bodo organizirani za najmanj 4 udeležence. 

Cena tečaja: tečaj je za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačen, za ostale 25,10 €. Redni tečaji so za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačni.