Epigenetika v onkologiji

 

Vsebina:

Nadgradnja znanja o epigenetskih procesih v evkariontski celici. Predstavitev in uporaba podatkovnih zbirk podatkov, ki omogočajo določitev epigenetsko spremenjenih genov pri različnih rakavih obolenjih. Primeri epigenetskih sprememb pri izbranih tumorjih in njihov pomen v medicini.  Spoznavanje pristopov za izbor in validacijo epigenetskih bio-označevalcev. Pomen epigenetskih sprememb pri razvoju usmerjenih terapij.

Cilji in kompetence:

Študenti se seznanijo z osnovami epigenetskih raziskav v molekularni biologiji kompleksnih bolezni in nadgradijo znanje o epigenetskih procesih v celicah. Spoznajo bioinformacijska orodja, ki so na voljo na področju epigenetike in se jih naučijo uporabljati. Študenti uporabljeno znanje razširijo in nadgradijo s seminarji. V vodenih razpravah se naučijo abstraktnega razmišljanja, povezovanja znanj in veščin iz različnih področij molekularne genetike in razvijajo veščine utemeljevanja in strokovne razprave o mehanizmih epigenetskih sprememb pri boleznih.

 REŽIM ŠTUDIJA

EvO-slo

EvO-ang


URNIK

 

Predavanja bodo potekala v poletnem semestru (marec, april, maj; 15:00-18:00) v sklopih po tri ali dve šolske ure. Prisotnost pri predavanjih je obvezna.

Study activities will start in March, April or May, meeting dates will be finalized in agreement with all participants.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Petra Hudler
Nataša Debeljak
E: petra.hudler(at)mf.uni-lj.si
E: natasa.debeljak(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

PON-PET od 10:00 do 13:00.