Epigenetika v onkologiji

 

Vsebina:

Nadgradnja znanja o epigenetskih procesih v evkariontski celici. Predstavitev in uporaba podatkovnih zbirk podatkov, ki omogočajo določitev epigenetsko spremenjenih genov pri različnih rakavih obolenjih. Primeri epigenetskih sprememb pri izbranih tumorjih in njihov pomen v medicini.  Spoznavanje pristopov za izbor in validacijo epigenetskih bio-označevalcev. Pomen epigenetskih sprememb pri razvoju usmerjenih terapij.

Cilji in kompetence:

Študenti se seznanijo z osnovami epigenetskih raziskav v molekularni biologiji kompleksnih bolezni in nadgradijo znanje o epigenetskih procesih v celicah. Spoznajo bioinformacijska orodja, ki so na voljo na področju epigenetike in se jih naučijo uporabljati. Študenti uporabljeno znanje razširijo in nadgradijo s seminarji. V vodenih razpravah se naučijo abstraktnega razmišljanja, povezovanja znanj in veščin iz različnih področij molekularne genetike in razvijajo veščine utemeljevanja in strokovne razprave o mehanizmih epigenetskih sprememb pri boleznih.

 REŽIM ŠTUDIJA

EvO-slo

 


URNIK

 

Predavanja bodo potekala v poletnem semestru v sklopih po tri šolske ure.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Petra Hudler
Nataša Debeljak
E: petra.hudler(at)mf.uni-lj.si
E: natasa.debeljak(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

PON-PET od 10:00 do 13:00.