Psihosomatika in vedenjska medicina

 

Termin izvajanja izbirnega predmeta: 23.4.2019 - 26.4.2019 v dopoldanskem času. 

 

Predmet je oblikovan poudarjeno klinično aplikativno. Predmet vsebuje le eno uvodno predavanje, ki razloži koncept psihosomatike.

 

Predstavljenih bo 10 tematskih sklopov psihosomatske medicine, vsak po 2 šolski uri.  Vsako temo predstavita specialist psihiater in specialist drugih kliničnih strok v smislu konzilija ob pacientovi problematiki. Nosilca teme sproti ob predstavitvi pacienta s psihosomatsko problematiko razložita po potrebi tudi značilnosti svojega strokovnega področja, ki pomagajo razložiti konziliarno problematiko. Študentje so povabljeni k aktivnemu sodelovanju z vprašanji in refleksijami.

 

Ob koncu vsake teme imajo študentje možnost pridobiti model, kako multidisciplinarno razumeti in obravnavati paciente s psihosomatsko boleznijo, ob tem bodo dobili tudi informacijo o področjih, kjer obstajajo klinične dvoumnosti.

 

Obravnavne bodo naslednje teme v okviru psihosomatike: funkcionalna oziroma medicinsko nepojasnjena stanja, stres in psihoneuroimunologija, anksioznost in depresija ter somatske bolezni, bolečina, nevrološka funkcionalna stanja in konverzivne motnje, psihosomatika pri otrocih in mladostnikih, debelost in kompulzivno prenajedanje, obravnava oseb s HIV okužbo, koncept spolne medicine, odnosno zahtevni pacienti in odzivi zdravnikov.

 

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu: do 25

 

Lokacija: predavalnica Centra za mentalno zdravje, Grablovičeva 44a (ni prostora za parkiranje)REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

Torek 23.4.2019

Tema

Nosilca

8.00 - 9.30     

Koncept psihosomatike (predavanje kot osnova razumevanja teme)

Prof. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. med.

9.35 – 10. 45 

Medicinsko nepojasnjena stanja

Prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., doc. dr. Erika Zelko, dr. med. (družinska medicina)

11.00 – 12.30

Spolna medicina

Irena Rahne Otorepec, dr. med., asist. Bojan Štrus, dr.med. (urologija)

Sreda 24.4.2019

 

 

9.00 -10.30     

Nevrološka funkcionalna stanja in konverzivne motnje

Doc. dr. Jurij Bon, dr. med., Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. (nevrologija)

10.45 – 12.15 

Motnje hranjenja

Asist. dr. Karin Sernec, dr. med., doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek (klinična prehrana)

12.30 – 14.00

Anksiozno depresivna stanja z manifestacijo nevroloških simptomov

Doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med., izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak (nevrologija)

Četrtek 25.4.2019

 

 

9.00 -10.30     

Psihosomatika pri otrocih in mladostnikih

 

Doc. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med., prof. dr. Tadej Battelino, dr. med. (pediatrija)

10.45 – 12.15

Obravnava oseb s HIV okužbo

 

Peter Zajc, dr. med., Tomaž Vovko, dr. med. (infektologija)

12.30 – 14.00

Funkcionalne motnje v gastroenterologiji

 

Prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., doc. dr. Rado Janša, dr.med. (gastroenterologija)

Petek 26.4.2018

 

 

9.00 -10.30

Stres in psihoneuroimunologija

 

Doc. dr. Bojana Avguštin Avčin, dr. med.,  asist. dr. Nataša Milivojevič, dr.med. (intenzivna medicina)

10.45 – 12.15 

»Težak pacient« in odzivi zdravnikov

 

Prof. dr. Borut Škodlar, dr. med., prof. dr. Igor Švab, dr.med. (družinska medicina)

12.30 – 13.30

Kolokvij v obliki povratne informacije udeležencev

Predstavniki nosilcev tem

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure