Urologija: Funkcionalne in morfološke preiskave v urologiji

Vsebina: 

Funkcionalna diagnostika:
 - urodinamske preiskave spodnjih sečil
-urodinamske preiskave zgornjih sečil
- nuklearno medic. Preiskave(
UZ dopplerske preiskave, rezistenčni indeks
Morfološka diagnostika
-    Rtg slikovne metode(IVU, cistogram, retrogradna pielografija,
-    Pomen UZ, CT, MR v urologiji
-    UZ or MR vodena biopsija prostate
-    Biopsija malignih sprememb v sečilih(citologija, histologija)
-    Endoskopske preiskavne metode(uretrocistoskopija, ureteronefroskopija)


Cilji in kompetence:
Spoznavanje diagnostične obdelave uroloških bolnikov
Ustrezen izbor diagnostične metode
Interpretacija izvidov in rezultatov
Razumevanje procesa izbora ustreznega zdravljenja
 


 


 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija english version

Režim študija slovenska verzijaOBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
T: +386 1 522 25 25
E: tomaz.smrkolj(at)mf.uni-lj.si