Centralna medicinska knjižnica

Slovenske biomedicinske knjižnice

˙

1. Univerza v Ljubljani

Knjižnica Kontaktne informacije Vodja knjižnice
Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, Knjižnica Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: Borut.Toth(at)ffa.uni-lj.si
tel: 01 476 9548
Borut Toth
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, CMK Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: anamarija.rozic(at)mf.uni-lj.si
tel: 01 543 7743
Anamarija Rožič
Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta, Knjižnica in INDOK Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: knjiznicavf(at)vf.uni-lj.si
tel: 01 477 9254
Gita Grecs-Smole
Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta, Knjižnica Zdravstvena pot 5, p. p. 397, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: knjiznica(at)zf.uni-lj.si
tel: 01 300 1157
Vesna Denona
Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport, Knjižnica Gortanova 22, 1110 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: library(at)fsp.uni-lj.si
tel: 01 520 77 47
Darja Debeljak
Fakulteta za zdravstvo Jesenice / Knjižnica Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
Spletna stran
e-pošta: knjiznica@vszn-je
Telefon: +386 4 5869 360
Kontaktna oseba Nina Rustja


2. Univerza v Mariboru

Knjižnica Kontaktne informacije Vodja knjižnice
Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska knjižnica Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Spletna stran
e-pošta: medknj.mb[@]guest.arnes.si
tel: 02 320 2066
Alenka Helbl
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Knjižnica Žitna ulica 15, 2000 Maribor
Spletna stran 
e-pošta: knjiznica.fzv(at)uni-mb.si
tel: 02 300 4722
Nevenka Balun
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Knjižnica Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Spletna stran
e-pošta: knjiznica.mf(at)uni-mb.si
tel: 02 234 5604
Kontaktna oseba Zorica Milinović


3. Univerza na Primorskem

Knjižnica Kontaktne informacije Vodja knjižnice
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju, Knjižnica Polje 42, 6310 Izola
Spletna stran
e-pošta: knjiznica(at)fvz.upr.si
tel: 05 662 6462
Tea Štoka


4. Knjižnice bolnišnic in inštitutov

Knjižnica Kontaktne informacije Vodja knjižnice
Strokovna knjižnica za onkologijo Zaloška 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: Knjiznica(at)onko-i.si
tel: 01 587 9556
David Ožura
Splošna bolnišnica Celje, Knjižnica Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Spletna stran
e-pošta: janja.korosec(at)sb-celje.si 
tel: 03 423 3665
Janja Korošec
Splošna bolnišnica Novo mesto / Knjižnica Šmihelska cesta 1 8000 Novo mesto
Spletna stran 
e-pošta: knjiznica(at)sb-nm.si
Violeta Stojkovska
Psihiatrična klinika Ljubljana, Knjižnica Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Spletna stran 
e-pošta: komz.knjiznica(at)psih-klinika.si
tel: 01 587 4903
Andreja Bertoncelj-Dečman
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Knjižnica Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: knjiznica(at)ir-rs.si
tel: 01 4758 447
Polonca Mekicar
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Knjižnica Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: sasa.zupanic(at)ivz-rs.si
tel: 01 2441 575
Saša Zupanič
Knjižnica Klinike Golnik Golnik 36, 4204 Golnik
Spletna stran
e-pošta: knjiznica(at)klinika-golnik.si ali anja.blazun(at)klinika-golnik.si
tel: 04 256 93 80
Anja Blažun

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

INDOK služba

Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: iva.stirn(at)zzzs.si
tel: 01/307 72 38

Iva Štirn


5. Profitne organizacije

Knjižnica Kontaktne informacije Vodja knjižnice
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Center za strokovno informatiko Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto
Spletna stran
e-pošta: library(at)krka.biz
tel: 07 331 7889
Angela Čuk
Lek d.d., RCS, Področje informatika, oddelek INDOK Verovškova 57, 1526 Ljubljana
Spletna stran
e-pošta: library.lek(at)sandoz.com
tel: 01 580 3106
Irma Jedlovčnik