Biokemija steroidov

Vsebina: 

STEROIDI KOT SIGNALNE MOLEKULE
-ponovitev strukture in funkcij;
-mehanizem delovanja steroidov: endokrino, intrakrino delovanje; steroidi kot ligandi jedrnih receptorjev, membranskih receptorjev;
-vloge steroidov pri človeku v različnih obdobjih  življenja.
NERAVNOVESJE STEROIDOV IN BOLEZNI PRI ČLOVEKU
-vloga steroidov pri razvoju ateroskleroze;
-bolezni povezane z neravnovesjem steroidnih hormonov, nevrosteroidov, žolčnih kislin in vitamina D;
-od hormonov odvisne oblike raka.
STEROIDI KOT ZDRAVILA
- kontracepcijska sredstva (zgodovinski razvoj), progestini, kortikosteroidi, anabolni steroidi, vitamin D.
ENCIMI BIOSINTEZE STEROIDOV IN RECEPTORJI KOT TARČE ZA RAZVOJ NOVIH ZDRAVIL
-selektivni intrakrini modulatorji, 
-selektivni modulatorji receptorjev (SERM, SPRM, SARM).
STEROIDNI HORMONI KOT BIOLOŠKI OZNAČEVALCI
-primer raka dojk, prostate in endometrija.


Cilji in kompetence:
Študenti se seznanijo z osnovami kot tudi najnovejšimi dosežki na področju biokemije steroidov z biokemijskega in medicinskega vidika. 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure