Biokemijsko klinični vidik bolezni in zgradbe zob

Vsebina: 

1. Biokemijsko-klinični vidik razvoja in delovanja zobnega organa.
2. Biokemijsko-klinični vidik nastanka in razvoja kariesa.
3. Vloga fluorida pri karioznem procesu ter erozijah.
4. Biofilm v endodontiji in konzervativnem zobozdravstvu.
5. Vloga biokemije in genetike pri razvoju zob, primerjalna odontologija.
6. Biokemija amalgama.
7. Analiza proteoma patogenih mikroorganizmov ustne votline.

 

Cilji in kompetence

CILJI: spoznavanje bolezni in  zgradbe zob  z vidika biokemika in  zobozdravnika.

PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE: Študentje spoznajo biokemijski in klinični vidik preučevanja bolezni in zgradbe zob.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

biokemijskoklinicnividikbolezniinzgradbezobIZB2DM


URNIK

URNIK


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCI
prof. dr Aljoša Bavec
T: +386 1 543 76 59
E: aljosa.baevc(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Janja Jan
T: +386 1 522 42 54
E: janja.jan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

uradne ure