Farmakogenetika v medicini

Študenti bodo spoznali molekularne osnove genetske variabilnosti v posameznih fazah presnove ksenobiotikov. Spoznali bodo, kako genetski polimorfizmi v poteh presnove ksenobiotikov in popravljanja poškodb DNA vplivajo na interindividualne razlike v hitrosti in učinkovitosti presnove ksenobiotikov ter na tveganje za kancerogenezo. Spoznali bodo tudi genetske dejavnike, ki vplivajo na  odgovor na zdravljenje z zdravili in na tveganje za pojav neželenih učinkov zdravil in možnosti genetskega testiranja za individualizacijo zdravljenja v klinični praksi.

1. Osnove farmakokinetike / farmakodinamike
2. Interakcije med zdravili: indukcija / inhibicija
3. Presnova zdravil:
Faza I: Citokromi P450
Faza II Glutation S-transferaze, N-acetil transferaze
Faza III: membranski prenašalci
4. Delovanje zdravil: Receptorji in tarče delovanja zdravil in njihove signalne in efektorske poti
5. Molekularne osnove genetske variabilnosti v presnovi ksenobiotikov in delovanju zdravil
6. Genotipizacija / fenotipizacija
7. Neželjeni učinki zdravil
8. Klinični pomen genetskih polimorfizmov v presnovi zdravil   
9. Farmakogenetika in personalizirana medicina
10. Etični vidiki raziskav na področju farmakogenetike.REŽIM ŠTUDIJA

FarmakogenetikaVMediciniIZB3456DM


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vita Dolžan
T: +386 1 543 76 70
E: vita.dolzan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

uradne ure
PON - PET 10 - 13h