Obvezna klinična praksa

 

Klinična praksa je oblika študijske obveznosti Enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina od 1. do 5. letnika, ki jo študent opravi v kliničnem okolju v skupnem obsegu 300 ur (60 ur/letnik) in poteka v učnih bolnišnicah in zavodih. Študent klinično prakso opravi pod nadzorom mentorja klinične prakse v času, ko ne potekajo organizirane oblike pouka ali izpiti pri obveznih ali izbirnih predmetih, prvenstveno med 30. majem in 30. septembrom. Klinična praksa traja 10 delovnih dni v skupnem obsegu 60 ur/letnik, oziroma 6 efektivnih ur (60 minut)/dan. Klinična praksa je obveznost, ki jo študent opravi v tekočem letu in je pogoj, da študent opravi določen predmet. Šteje se, da je študent opravil klinično prakso, če je opravil 100 % vseh predvidenih ur (60) (v nadaljevanju: klinična praksa).


Razporeditev klinične prakse v EMŠ programu Medicina:

 • 1. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično medicino 1, 
 • 2. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično medicino 2, 
 • 3. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Klinična medicina, 
 • 4. - 5. letnik: kontaktne ure, namenjene klinični praksi, so v skupnem obsegu 60 ur/letnik razporejene med organizirane oblike pouka, natančneje med druge oblike študija pri posameznih obveznih predmetih; 

 
Razporeditev klinične prakse v EMŠ programu Dentalna medicina: 

 • 1. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično dentalno medicino 1,  
 • 2. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Uvod v klinično dentalno medicino 2, 
 • 3. letnik: klinična praksa je umeščena kot vsebinski sklop predmeta Klinične veščine v medicini, 
 • 4. - 5. letnik: kontaktne ure, namenjene klinični praksi, so v skupnem obsegu 60 ur/letnik razporejene med organizirane oblike pouka, natančneje med druge oblike študija pri posameznih obveznih predmetih.

Koordinator klinične prakse za študente Enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina v posameznem letniku (v nadaljevanju koordinator za klinično prakso) je visokošolski učitelj, nosilec predmeta, pri katerem se izvaja klinična praksa oz., kadar je nosilcev predmeta več, tisti, ki ga izmed sebe določijo nosilci predmetov, pri katerih se izvaja klinična praksa. Koordinator za klinično prakso je odgovoren za potrjevanje mentorjev klinične prakse ter za podajanje podrobnejših navodil mentorjem klinične prakse in študentom, ki klinično prakso opravljajo.


Mentor klinične prakse

 • je strokovnjak na kliničnem področju in aktivno deluje kot klinik (v javnem ali zasebnem zdravstvenem zavodu) in ima vsaj tri leta kliničnega dela/prakse,
 • izkazuje strokovnost s področja medicine z zaključeno specializacijo ali opravljeno vsaj polovico specializacije,
 • je zobozdravnik z aktivno licenco; specializacija ni obvezna,
 • ni v disciplinskem postopku v svoji ustanovi oziroma na Zdravniški zbornici,
 • je zaposlen v zavodu izvajalca klinične prakse,
 • ga potrdi koordinator klinične prakse, pri čemer koordinator klinične prakse v okviru postopka potrjevanja mentorja presodi, ali je kandidat za mentorja klinične prakse sposoben podajati znanje študentom.
   

Spodaj navajamo podrobne informacije po posameznih letnikih študija.

 • Obvezna klinična praksa 1. letnik
 • Obvezna klinična praksa 2. letnik (od študijskega leta 2022/2023 dalje) 

 


 

 

1. Obvezna klinična praksa 1. letnik

 

Študenti prvega letnika imajo v študijskem letu 2021/2022 klinično prakso pri potrjenih kliničnih mentorjih. Študenti bodo mentorska mesta izbirali preko sistema VIS. Nadaljnje informacije bodo posredovane tukaj.

Po opravljeni klinični praksi študent mentorju posreduje obrazec "Mentorjeva ocena študenta" (dostopno spodaj pod dokumenti), ki ga mentor izpolni in vrne študentu. Študent nato ta obrazec skupaj s preostalimi naloži v svojo spletno učilnico.

Mentorjem bomo po koncu obdobja opravljanja klinične prakse posredovali še anketni vprašalnik o praksi z željo pridobiti povratne informacije ter morebitne izboljšave/kritike.

 

ZA MENTORJE KLINIČNE PRAKSE

 

Navodila za klinične mentorje

Prijavnica za klinične mentorje

Veseli nas, da ste se nam pridružili kot mentorji klinične prakse za študente prvih letnikov medicine in dentalne medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Tukaj objavljamo osnovne informacije za mentorje. 

 

PPT predstavitev dneva usposabljanja

Predavanje Val Wass

Spletno usposabljanje (24. 5. 2022)

Dokumentacija

 

Navodila za mentorje - klinična praksa 1. letnik

Obvestilo o prisotnosti študenta

 

 

ZA ŠTUDENTE

 

Nezasedeni mentorji za Medicino in Dentalno medicino

Delovni zvezek - klinična praksa 1. letnik


 

 

2. Obvezna klinična praksa 2. letnik (od študijskega leta 2022/2023 dalje)