O študiju

Erasmus+ za poučevanje

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja tako za izvedbo predavanj učnega osebja Univerze v Ljubljani v tujini, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih članice Univerze v Ljubljani povabijo, da pri njih opravijo pedagoško dejavnost. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili
  • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja
  • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah
  • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov
  • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente
  • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj
  • izboljšanje znanja tujih jezikov
  • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu 

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki ga bo opravljal gostujoči učitelj, kar potrdi s podpisom SPORAZUMA ZA POUČEVANJE (Erasmus + Staff mobility for Teaching; Mobility  agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti.

RAZPIS Erasmus+ za poučevanje 2022 (obdobje upravičenosti 1. 6. 2022 - 30 9. 2023)