Katedra za družinsko medicino

Starostnik, paliativa in umirajoči bolnik


Urnik 1. in 2. dan
Najpogostejši problemi starostnika - Marija Petek Šter
Celovita obravnava starostnika - Darinka Klančar
Starostnik v DSO - Marko Kolšek
Družbena skrb za starejše - Darinka Klančar
Paliativna oskrba - Vesna Cimer Babnik
Zdravnik družinske medicine mrliški preglednik - Darinka Klančar
Krhkost - Andrej Kravos
Prehranjenost starostnika - Andrej Kravos
Bolečinski sindromi pri napredovalem raku - Slavica Lahajnar
Paliativna oskrba: problemi s strani dihal - Urška Lunder
Psihične motnje in  terminalni bolnik - Peter Kapš
Paliativna oskrba - Dean Klančič
Proces umiranja - Dean Klančič
Uporaba elastomernih črpalk in zdravstvena nega bolnikov z bolečinami - Marija-Mira Logonder

Literatura:
Celovit geriatrični pregled
Motnje hranjenja pri starejših - Darinka Klančar
Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane
KPSS
Test risanja ure
Polifarmacija
Primeri krhkosti
Primer 1, Primer 2, Primer 3, Primer 4, Primer 5

 

Urnik 3. dan

Bolečinski sindromi pri napredovalem raku - Slavica Lahajnar
Paliativna oskrba: problemi s strani dihal - Urška Lunder
Psihične motnje in  terminalni bolnik - Peter Kapš
Uporaba elastomernih črpalk in zdravstvena nega bolnikov z bolečinami - Marija-Mira Logonder
Prepoznavanje in zdravljenje dehidracije in elektrolitskih motenj pri umirajočem bolniku - Maja Ebert Moltara

Literatura:
Delirij - Jernej Benedik
Dispneja - Mirjana Rajer
Hidracija v paliativi - Jožica Jelen Jurič,Jernej Benedik
Kaheksija - Nada Rotovnik Kozjek
Oskrba bolnika ob koncu življenja - Jernej Benedik
Priporočila za zdravljenje bolečine  - Slavica Lahajnar Čavlovič

_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00