Katedra za družinsko medicino

Specializacija


Specializacija družinske medicine je bila sprejeta leta 2000. Traja 4 leta - dve leti so klinična kroženja, dve leti pa poteka ambulantno - modularni del.
 

Specializacijo družinske medicine (tako kot specializacije drugih medicinskih strok) organizira in usklajuje Zdravniška zbornica Slovenije predvsem v kliničnem delu, v ambulantno - modularnem delu pa aktivno sodeluje Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer dva dneva v mesecu potekajo edukativni interaktivno zasnovani moduli s temami, specifičnimi za stroko družinske medicine, ostale dni v mesecu pa specializanti delajo v ambulantah družinske medicine pod nadzorom mentorjev.
 

Pogoji za mentorstvo študentom in specializantom DM.

Igor Švab.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 438 6917
F: +386 1 438 6910
EMAIL
igor.svab(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Po dogovoru.