Katedra za družinsko medicino

Specializacija


Specializacija družinske medicine je bila sprejeta leta 2000. Traja 4 leta - dve leti so klinična kroženja, dve leti pa poteka ambulantno - modularni del.
 

Specializacijo družinske medicine (tako kot specializacije drugih medicinskih strok) organizira in usklajuje Zdravniška zbornica Slovenije predvsem v kliničnem delu, v ambulantno - modularnem delu pa aktivno sodeluje Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer dva dneva v mesecu potekajo edukativni interaktivno zasnovani moduli s temami, specifičnimi za stroko družinske medicine, ostale dni v mesecu pa specializanti delajo v ambulantah družinske medicine pod nadzorom mentorjev.

Navodila za opravljanje specializacije iz družinske medicine, 2019

Pogoji za mentorstvo študentom in specializantom DM.

Tečaj odvzema telesnih tekočin iz trupla, 21. oktober 2019
 

Igor Švab.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 438 6917
F: +386 1 438 6910
E-POŠTA / E-MAIL
igor.svab(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Po dogovoru.