Katedra za družinsko medicino

Zagovori specialističnih nalog


DATUMI ZAGOVOROV SPECIALISTIČNIH NALOG

 • ponedeljek 3.4.2023 ob 8.00 - prof. dr. Davorina Petek
 • ponedeljek 8.5.2023 ob 12.30 uri - prof. dr. Marija Petek Šter
 • sreda 7.6.2023 ob 9.00 uri - doc. dr. Janez Rifel
 • četrtek 6.7.2023 ob 8.00 uri – prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš
 • sreda 23.08.2023 ob 8.00 uri - prof. dr. Marija Petek Šter
 • torek 12.9.2023 ob 9.00 uri – prof. dr. Davorina Petek
 • sreda 4.10.2023 ob 9.00 uri - doc. dr. Janez Rifel
 • četrtek 9.11.2023 ob 8.00 uri - prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš
 • sreda 6.12.2023 ob 9.00 uri - prof. dr. Marija Petek Šter  
 • torek 9.1.2024 ob 9.00 uri – prof. dr. Davorina Petek
 • sreda 7.2.2024 ob 9.00 uri - prof. dr. Marija Petek Šter
 • četrtek 7.3.2024 ob 8.00 uri – prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš
 • sreda 3.4.2024 ob 8.00 - doc. dr. Eva Cedilnik Gorup
 • torek 14.5.2024 ob 9.00 uri - prof. dr. Davorina Petek
 • sreda 5.6.2024 ob 9.00 uri - doc. dr. Vesna Homar
 • četrtek 4.7.2024 ob 8.00 uri – prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš
   

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ZAGOVOR SPECIALISTIČNE NALOGE


1. Nalogo pripravite v skladu z zahtevami, ki so razvidne iz datoteke Predloga specialistične naloge, ki se nahaja na (čisto na dnu strani).

2. Obvezne priloge k specialistični nalogi so:

 • a. Odobritev državne komisije za medicinsko etiko,
 • b. Soglasje mentorja, da je naloga končana,
 • c. Izjava specializanta.


Vse priloge se nahajajo na spletni strani (čisto na dnu). Priloge dodajte na konec specialistične naloge, tako, da bo vse v eni datoteki. Nepopolna specialistična naloga ne bo poslana v recenzijo.


3. Specialistično nalogo v wordovi obliki oddate po elektronski pošti vodji modula znanstveno raziskovalno delo izr. prof. dr. Zaliki Klemenc-Ketiš (zalika.klemenc(at)um.si).


4. Nalogo oddajte vsaj 1 mesec pred predvidenim datumom zagovora specialistične naloge (termini zagovorov so objavljeni na spletni strani Katedre za družinsko medicino UL MF) in vsaj 3 mesece pred datumom opravljanja specialističnega izpita. Za specializante, ki naloge ne bodo oddali pravočasno, ne zagotavljamo, da bodo lahko zagovor naloge opravili v želenem terminu, kar posledično lahko pripelje do neizpolnjevanja pogojev za prijavo na želeni rok specialističnega izpita.


5. Ko nalogo oddate, jo bo vodja modula poslala v recenzijo enemu od recenzentov.


6. Po prejemu recenzije nalogo popravite v skladu z zahtevami recenzenta, pripravite odgovor na recenzijo, ki ga, skupaj s popravljeno nalogo, posredujete vodji modula. Le-ta po potrebi nalogo še enkrat pošlje v recenzijo.


7. Po sporočilu vodje modula, da je naloga pripravljena na zagovor, se na želeni termin zagovora prijavite v tajništvu Katedre za družinsko medicino UL MF (kdrmed(at)mf.uni-lj.si).


8. Na zagovor prinesite en vezan izvod specialistične naloge in list specializanta (za tiste, ki imate še njegovo papirno obliko).

9. Za zagovor specialistične naloge pripravite predstavitev, ki naj ne bo daljša od 15 minut. Priporočamo 10-15 diapozitivov v enem od orodij za pripravo predstavitev.

_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00