Katedra za družinsko medicino

Strokovna srečanja


Strokovna srečanja zdravnikov družinslke medicine

NPHC Network Meeting, November 10th–11th 2022 Ljubljana, Slovenia

 

Izobraževanja in dogodki na spletni strani Združenja zdravnikov družinske medicine


 

_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00