Katedra za družinsko medicino

Izpit

Izpitni roki za specialistični izpit iz družinske medicine v letu 2020:

•   2. december 2019
•   3. februar 2020
•   6. april 2020
•   15. junij 2020
•   21. september 2020
•   7. december 2020

 

Izpit praviloma traja 2 dni. Prvi dan, v ponedeljek, se ob 7.30 ali 8.30 začne pisni del, ki traja 100 minut (točna ura začetka bo navedena v odločbi ZZS za posamezen izpit). Od 9.30 do 10.30 se začne praktični del izpita, ki traja 80 do 100 minut, čemur sledi še stopenjsko reševanje problemov v obliki MEQ (30 – 45 minut). Ustni del izpita je praviloma v naslednjih dneh po razporedu. Za specialistični izpit se prijavite na Zdravniški zbornici Slovenije; dodatne informacije dobite pri gospe Sonji Kočar (sonja.kocar(at)zzs-mcs.si). 
 
LETNO  OBVEZNO  PISNO eksterno preverjanje napredovanja usposabljanja za vse specializante, ki v letu 2020 še NE bodo opravljali specialističnega izpita, bo v 4 terminih. Za vsak termin je omejeno število na največ 45, zato se morajo specializanti pravočasno prijaviti naši tajnici na e-naslov: kdrmed(at)mf.uni-lj.si najkasneje do 30 dni pred datumom preverjanja

Termini so:

  • Torek, 10. december 2019 ob 8.00
  • Torek, 18. februar 2020 ob 8.00
  • Torek, 12. maj 2020 ob 8.00
  • Torek, 15. september 2020 ob 8.00
  • Torek, 15. december 2020 ob 8.00

To eksterno preverjanje je obvezno za vse specializante družinske medicine, rezultate tega preverjanja specializant ovrednoti skupaj z glavnim mentorjem, kar olajša spremljanje napredovanja usposabljanja. Rezultat preverjanja specializant vnese v e-list specializanta.

Poskusni izpit (neobvezni) za specializante, ki nameravajo opravljati izpit v letu 2020, bo v torek, 14. januarja 2020 ob 8.00 na Katedri za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, Ljubljana. 
Potekal bo anonimno. Poskusni izpit bo končan do 09.30 ure. 

Kandidati naj se prijavijo naši tajnici: kdrmed(at)mf.uni-lj.si do 15. decembra 2019 (ob prijavi za ta poskusni izpit naj napišejo, v katerem mesecu v letu 2020 nameravajo opraviti »pravi« izpit).
 
Datumi za roke specialističnih izpitov v letu 2021 bodo objavljeni do konca oktobra 2020.
 
Izbor izpitnih vprašanj za specializante

 
Navodila za opravljanje izpita:
 
Navodila za kandidate za specialistični izpit iz DM
Navodila za pisni izpit
Navodila za praktični del izpita
Navodila za izpolnjevanje stopenjskega reševanja problema v obliki MEQ
Navodila za ustni izpit
Ocena ambulante

Igor Švab.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 438 6917
F: +386 1 438 6910
EMAIL
igor.svab(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Po dogovoru.