Katedra za družinsko medicino

Izpit

Izpitni roki za specialistični izpit iz družinske medicine v letu 2023/24:

 • 16 september 2024,
 • 2. december 2024,
 • 10. februar 2025
 • 7. april 2025
 • 9. junij 2025
 • 15. september 2025
 • 8. december 2025

Izpit praviloma traja 2 dni. Prvi dan, v ponedeljek, se ob 7.30 ali 8.30 začne pisni del, ki traja 100 minut (točna ura začetka bo navedena v odločbi ZZS za posamezen izpit). Od 9.30 do 10.30 se začne praktični del izpita, ki traja 80 do 100 minut, čemur sledi še stopenjsko reševanje problemov v obliki MEQ (30 – 45 minut). Ustni del izpita je praviloma v naslednjih dneh po razporedu. Za specialistični izpit se prijavite na Zdravniški zbornici Slovenije; dodatne informacije dobite pri gospe Sonji Kočar (sonja.kocar(at)zzs-mcs.si). 
 

LETNO OBVEZNO PISNO preverjanje napredovanja usposabljanja za vse specializante, ki v letu opravljanja še NE bodo opravljali specialističnega izpita, bo v 4 terminih. Na dan obveznega letnega preverjanja znanja ste prosti ostalih delovnih obveznosti (oziroma prost dan koristite v dogovoru z mentorjem).

Prijave na preverjanje znanja niso potrebne. 

Na določen termin se je potrebno vpisati v spletno učilnico Lifelong learning platform in pod zavihkom Specializacija družinske medicine izbrati možnost Skupna gradiva Specializacije družinske medicine (Skupine 28 do 37)  in klikniti na zavihek Preverjanja znanja.

Tukaj bo ob določenem terminu (navedeni spodaj za tekoče leto) možno opravljati test od 8.00 do 20.00.

Ko začnete reševati test, ga ne prekinjajte, saj imate na voljo samo en poskus. Test je časovno omejen na 40 minut in ga lahko opravljate samo 1x letno.

Po vprašanjih se lahko pomikate naprej in nazaj in popravljate odgovore, dokler testa ne oddate.

Ko test oddate, prejmete potrdilo o opravljanju testa in o doseženem rezultatu. Rezultate tega preverjanja specializant ovrednoti skupaj z glavnim mentorjem, kar olajša spremljanje napredovanja usposabljanja. Rezultat preverjanja specializant vnese v e-list specializanta.

Termini so:

 •  torek, 12. december 2023, ob 8.00
 •  torek, 27. februar 2024, ob 8.00,
 •  torek, 14. maj 2024, ob 8.00,  
 •  torek,  10. september 2024, ob 8.00,
 •  torek, 17. december 2024, ob 8.00

K neobveznem pisnem preverjanju napredovanja usposabljanja za vse specializante, ki v tekočem letu opravljajo specialistični izpit pa pristopijo tisti, ki si to želijo in v tekočem letu opravljajo specialistični izpit. Za leto 2024 bo preverjanje 16.1.2024 od 8.00-20.00. Prijave niso potrebne. Način poteka pisnega preverjanje je enak, kot za obvezno letno pisno preverjanje napredovanja usposabljanja za vse specializante. 

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri opravljanju izpita je kontakt: stasa.vodicka(at)gmail.com

V kolikor se težave pojavijo med samim izpitom, pokličite doc. dr. Stašo Vodička na mobilni telefon 051 654 799.

 
Datumi za roke specialističnih izpitov v letu 2025 bodo objavljeni do konca oktobra 2024.
 
Izbor izpitnih vprašanj za specializante

 
Navodila za opravljanje izpita:

Navodila za kandidate za specialistični izpit iz DM do 26. skupine 
Navodila za kandidate za specialistični izpit iz DM od 27. skupine 
Navodila za kandidate za specialistični izpit iz DM
Navodila za pisni izpit
Navodila za praktični del izpita
Navodila za izpolnjevanje stopenjskega reševanja problema v obliki MEQ
Navodila za ustni izpit
Ocena ambulante

_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00