Katedra za družinsko medicino

Izpit

Izpitni roki za specialistični izpit iz družinske medicine v letu 2022/23:

•  5. december 2022,
•  13. februar 2023,
•  17. april 2023,

•  12. junij.2023,
•  18 september 2023,
•  4. december 2023,

Izpit praviloma traja 2 dni. Prvi dan, v ponedeljek, se ob 7.30 ali 8.30 začne pisni del, ki traja 100 minut (točna ura začetka bo navedena v odločbi ZZS za posamezen izpit). Od 9.30 do 10.30 se začne praktični del izpita, ki traja 80 do 100 minut, čemur sledi še stopenjsko reševanje problemov v obliki MEQ (30 – 45 minut). Ustni del izpita je praviloma v naslednjih dneh po razporedu. Za specialistični izpit se prijavite na Zdravniški zbornici Slovenije; dodatne informacije dobite pri gospe Sonji Kočar (sonja.kocar(at)zzs-mcs.si). 
 
LETNO  OBVEZNO  PISNO eksterno preverjanje napredovanja usposabljanja za vse specializante, ki v letu 2023 še NE bodo opravljali specialističnega izpita, bo v 4 terminih. Za vsak termin je omejeno število na največ 50, zato se morajo specializanti pravočasno prijaviti naši tajnici na e-naslov: kdrmed(at)mf.uni-lj.si najkasneje do 30 dni pred datumom preverjanja

Termini so:

  •  torek, 13. december 2022, ob 8.00
  •  torek, 21. februar 2023, ob 8.00,
  •  torek, 09. maj 2023, ob 8.00,  
  •  torek,  12. september 2023, ob 8.00,
  •  torek, 12. december 2023, ob 8.00

To eksterno preverjanje je obvezno za vse specializante družinske medicine, rezultate tega preverjanja specializant ovrednoti skupaj z glavnim mentorjem, kar olajša spremljanje napredovanja usposabljanja. Rezultat preverjanja specializant vnese v e-list specializanta.

Poskusni izpit (neobvezni) za specializante, ki nameravajo opravljati izpit v letu 2023, bo v torek, 10. januarja 2023 ob 8.00 na Katedri za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, Ljubljana. 
Potekal bo anonimno. Poskusni izpit bo končan do 09.30 ure. 

Kandidati naj se prijavijo naši tajnici: kdrmed(at)mf.uni-lj.si do 15. decembra 2022 (ob prijavi za ta poskusni izpit naj napišejo, v katerem mesecu v letu 2023 nameravajo opraviti »pravi« izpit).
 
Datumi za roke specialističnih izpitov v letu 2022 bodo objavljeni do konca novembra 2022.
 
Izbor izpitnih vprašanj za specializante

 
Navodila za opravljanje izpita:

Navodila za kandidate za specialistični izpit iz DM do 26. skupine 
Navodila za kandidate za specialistični izpit iz DM
Navodila za pisni izpit
Navodila za praktični del izpita
Navodila za izpolnjevanje stopenjskega reševanja problema v obliki MEQ
Navodila za ustni izpit
Ocena ambulante

_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00