Katedra za družinsko medicino

Predstavitev

Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je ustanovila Medicinska fakulteta s sklepom senata 27. novembra 1995. Pouk družinske medicine, kot takrat edinega predmet, ki ga je katedra izvajala, pa se je začel že leto pred tem, torej v študijskem letu 1994/95.

Tekom delovanja je Katedra za družinsko medicino v Ljubljani dosegla pomembne korake tako na področju dodiplomskega pouka, kot podiplomskega strokovnega (specialističnega, stalnega strokovnega izpopolnjevanja) in znanstvenega (doktorskega) študija.

Trenutno v okviru dodiplomskega pouka katedra sodeluje pri izvajanju štirih obveznih predmetov na dodiplomskem nivoju (Uvod v klinično medicino in dentalno medicino 1, Stik z bolnikom, Geriatrija, Primarno zdravstveno varstvo) ob tem pa izvajamo tudi več izbirnih predmetov. Vključeni smo v program mednarodne izmenjave študentov ERASMUS+. Študenti na izmenjavi lahko pri nas opravijo vaje iz družinske medicine deloma ali v celoti vključno z izpitom. Pouk za tuje študente poteka v angleškem jeziku.

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani je tudi izvajalka ambulantno-modularnega dela specializacije iz družinske medicine in tako sodeluje pri oblikovanju mladih kolegov, bodočih specialistov družinske medicine.

Vključenost katedre v stalno strokovno izpopolnjevanje, ki učiteljem v družinski medicini in zdravnikom specialistom omogočijo, da pridobijo znanja in veščine, ki so potrebna za poučevanje študentov in specializantov je poslanstvo, ki mu sledimo že od same ustanovitve. Nabor izobraževanj pa smo razširili tako, da so izobraževanja prilagojena različnim stopnjam znanja in kompetenc - od začetnika do kompetentnega učitelja.

Razvoj na področju raziskovanja je leta 2003 pripeljal do nujnosti ustanovitve raziskovalne skupine, ki je v kratkem času dosegla velike in odmevne uspehe na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Značilnost raziskovalne skupine je interdisciplinarnost, saj se vanjo vključujejo strokovnjaki z različnih področij, kar daje raziskovalni skupini večje možnosti za sodelovanje v raziskovalnih in aplikativnih projektih.

Kljub akademskemu razvoju in kadrovskih okrepitvah, pa so glavni nosilci razvoja stroke družinske medicine kolegi, ki delajo v ambulantah na terenu in omogočajo kakovostno pedagoško delo ter so dragoceni sodelavci pri raziskavah.


Novice

_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00