Katedra za družinsko medicino

Predstavitve


Na tem mestu najdete ostale predstavitve, ki niso del rednega pouka, so pa toliko zanimive in dobre, da bi bilo škoda, da jih ne bi imeli na voljo.
.
Temeljna znanja in veščine družinskega zdravnika - Igor Švab
Predavanje o načelih družinske medicine. Nastopno predavanje prof. Švaba ob izvolitvi v naziv redni profesor. (slo)
.
Integrating mental health into primary care: A global perspective - Igor Švab
Vabljeno predavanje na povabilo portugalskega ministrstva za zdravje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2009. (ang)
.
Paliativna medicina v rokah družinskega zdravnika
Bled, 12. november 2009, Konferenca o paliativni medicini, ki je bila pod pokroviteljstvom SZO. (slo)
.
CME and continuous professional development European experience and SEE - Marko Kolšek
Vabljeno predavanje za 2. Kongres Združenja zdravnikov splošne/družinske medicine jugovzhodne Evrope. (ang)

Igor Švab.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 438 6917
F: +386 1 438 6910
EMAIL
igor.svab(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Po dogovoru.