Katedra za družinsko medicino

Predstavitve


Na tem mestu najdete ostale predstavitve, ki niso del rednega pouka, so pa toliko zanimive in dobre, da bi bilo škoda, da jih ne bi imeli na voljo.
 

Predavanje o načelih družinske medicine. Nastopno predavanje prof. Švaba ob izvolitvi v naziv redni profesor. (slo)
Temeljna znanja in veščine družinskega zdravnika - Igor Švab

Vabljeno predavanje na povabilo portugalskega ministrstva za zdravje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2009. (ang)​​​​​​​
Integrating mental health into primary care: A global perspective - Igor Švab

Bled, 12. november 2009, Konferenca o paliativni medicini, ki je bila pod pokroviteljstvom SZO. (slo)​​​​​​​
Paliativna medicina v rokah družinskega zdravnika

Vabljeno predavanje za 2. Kongres Združenja zdravnikov splošne/družinske medicine jugovzhodne Evrope. (ang).
CME and continuous professional development European experience and SEE - Marko Kolšek

Igor Švab.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 438 6917
F: +386 1 438 6910
EMAIL
igor.svab(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Po dogovoru.