Katedra za družinsko medicino

Raziskovalci

 

 • doc. dr. Polonca Selič, univ. dipl. psih.
 • dr. Josip Car, dr. med.
 • Barbara Toplek, univ. prof.
 • doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.
 • izr. prof. prim. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med.
 • asist. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med.
 • doc. dr. Janez Rifel, dr. med.
 • mag. Savin Gorup, dr. med.
 • mag. Alem Maksuti, dr. med.
 • Eva Vičič, dr. med.
 • Mateja Žagar, dr. med.
 • dr. Erika Zelko, dr. med.
 • Irena Makivić, univ. dipl. soc.
 • mag. biopsih. Špela Križanec, dipl. psihot., spec. ta.
_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00