Katedra za družinsko medicino

Raziskovalna skupina

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO
Na Katedri za družinsko medicino smo izvajali en temeljni, pet aplikativnih in en ciljni raziskovalni projekt ter več projektov, ki jih razpisujeta Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana. Naši raziskovalci so bili vključeni tudi v številne raziskovalne projekte drugih ustanov (20 domačih ter pet tujih projektov, od tega en projekt peteka okvirnega programa).
 
Rezultati raziskovalnega dela se kažejo v številnih objavah v revijah s faktorjem vpliva (v zadnjih petih letih 87 znanstvenih prispevkov in okrog 960 objav, pomembnih za stroko). Citiranost raziskovalne skupine v zadnjih petih letih znaša 325 čistih citatov.
 
Na Katedri so trenutno pedagoško aktivni trije profesorji in pet docentk. Leta 2010 so se na Katedri za družinsko medicino pod mentorskim vodstvom naših raziskovalcev usposabljali štirje mladi raziskovalci.


Pomembna področja aktivnosti raziskovalne skupine Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani so bile:

 • razvoj teorije družinske medicine in metod izobraževanja na tem področju
 • kakovost v družinski medicini
 • zadovoljstvo bolnikov
 • vključevanje starejših bolnikov v lastno zdravljenje
 • sodelovanje bolnikov pri svojem zdravljenju
 • duševno zdravje (napoved depresije)
 • samo-zdravljenje in komplementarne metode med bolniki na primarni ravni
 • stopnja vključenosti bolnikov v lastno zdravljenje in vpliv na njihovo večjo osveščenost in opremljenost za spoprijemanje z zdravstvenimi težavami
 • preprečevanje in obravnava alkoholizma
 • uporaba motivacijskih tehnik in
 • vloga družinske medicine pri prepoznavanju znakov nasilja v družini (oblikovanje sistema presejanja za nasilje).

 
Raziskovalci raziskovalne skupine so dosegli pomembne uspehe pri raziskovanju na področju nujne medicinske pomoči, spletnega svetovanja, etičnih vprašanj in preventive kardiovaskularnih bolezni, v zadnjem času pa tudi na področju genetike, predvsem genetskega svetovanja.
 
doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš, vodja raziskovalne skupine

Objave članov raziskovalne skupine v letu 2017

Igor Švab.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
NASLOV
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 438 6917
F: +386 1 438 6910
EMAIL
igor.svab(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Po dogovoru.