Katedra za družinsko medicino

Raziskovalna skupina


RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO

Raziskovalna skupina Katedre za družinsko medicino je bila ustanovljena leta 2004. Prvi vodja je bil prof. dr. Igor Švab, sledil mu je izr. prof. Marko Kolšek in njemu še pokojni prof. dr. Janko Kersnik. Od leta 2021 vodi raziskovalno skupino prof. dr. Davorina Petek.

Raziskovalna skupina v letu 2021 vključuje 15 raziskovalk in raziskovalcev. V preteklih letih smo uspešno usposobili pet mladih raziskovalcev, trenutno pa se usposablja še ena mlada raziskovalka.

Družinska medicina pokriva najširše področje v medicini. Obravnava bolnika poleg kliničnega vidika obsega tudi druge, enako pomembne, vidike: sporazumevanje, družinsko okolje, individualni pristop, pristop v skupnosti itd. Vsa ta področja so pomembna za raziskovanje, saj bomo le tako lahko izboljšali kakovost našega dela z bolniki.

V preteklih 17 letih smo raziskovalci proučevali širša področja raziskovanja, kot so izobraževanje in teorija družinske medicine, duševne bolezni in odvisnosti, zdravstvena politika, nasilje v družini, sporazumevanje, zadovoljstvo bolnikov, samozdravljenje, motivacijske tehnike, preventiva, kakovost dela, profesionalizem, ranljive skupine in genetika v družinski medicini.


Raziskovalni program

Katedra za družinsko medicino sodeluje v raziskovalnem programu Raziskave na področju javnega zdravja (P3-0339), kjer delujemo kot partnerji na programu, sodelujoči inštituciji sta še Nacionalni inštitut za javno zdravje in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA, vodja programa je prof. dr. Igor Švab.

Na področju raziskovalnega programa se osredotočamo na raziskovanje poučevanja in uporabe novih metod edukacije; dejavnike v medosebnih odnosih: sporazumevanje, zaupanje (dejavniki, povezani z zaupanjem bolnikov odnos med zaupanjem in zadovoljstvom, odnos med zaupanjem in oceno kakovosti ipd), empatična naravnanost, stališča do profesionalizma (študenti) – tudi krepitev profesionalizma pri aktivnih profesionalcih, nasilje (zdravstvene posledice izpostavljenosti nasilju v navezovalnih odnosih); družinsko anamnezo in genetiko;  potrebe bolnikov na primarni ravni zdravstvenega varstva (onkološki bolniki, starejši, multimorbidni ipd.); življenjski slog in preventivo ter kakovost zdravstvene oskrbe in dejavnike, povezane z oceno kakovosti (varnost, kultura varnosti).

Da je naš raziskovalni program zelo uspešen, dokazujejo tudi podatki: je namreč drugi najuspešnejši program na področju javnega zdravja v Sloveniji.


Raziskovalni projekti in sodelovanja

Raziskovalna skupina je vodila ali sodelovala v 14 domačih raziskovalnih projektih, financiranih s strani Javne agencije za raziskovanje Republike Slovenije.
Člani raziskovalne skupine so sodelovali tudi v različnih mednarodnih raziskovalnih projektih, finansiranih s pomočjo evropskih raziskovalnih sredstev.


Uspešnost raziskovalne skupine

Dosežki raziskovalne skupine so prepoznavni tako v Sloveniji in tudi v svetu. To dokazujemo z objavami in citiranostjo članov naše raziskovalne skupine. V zadnjih petih letih smo tako objavili 152 izvirnih znanstvenih člankov, indeksiranih v revijah iz mednarodnih baz SCI & SSCI, večina od teh člankov je bila objavljena v revijah s faktorjem vpliva. Raziskovalna skupina se lahko pohvali z 859 objavami v zadnjih petih letih, ki so pomembne za našo stroko. Število čistih citatov v zadnjih petih letih znaša 11279, h-indeks v zadnjih desetih letih je 49.

Objave članov raziskovalne skupine

 

_R4A1346.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
TEL
T: +386 1 438 6917
E-POŠTA / E-MAIL
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
TOR 10:00-12:00