Study

Društvo za mednarodno dejavnost študentov stomatologije

Društvo za mednarodno dejavnost študentov stomatologije, bolj poznano pod mednarodno kratico SiDSIC -Slovenian dental students international committe, je bilo ustanovljeno leta 1996. Društvo je nepolitično, neprofitno združenje študentov dentalne medicine in deluje prostovoljno. Namen društva je doprinesti h kakovosti študija dentalne medicine in poskrbeti za razgibano ter pestro obštudijsko dogajanje. Slonimo k čim večji integraciji med študenti, zaposlenimi, z lokalnim okoljem in z mednarodnimi združenji študentov dentalne medicine.  Smo polnopravni člani svetovnega in evropskega združenja študentov dentalne medicine, znanima pod kraticama IADS in EDSA.
 

Projekti društva
 

Mednarodno

V sklopu svetovnega in evropskega združenja študentov dentalne medince se dvakrat letno v eni od držav članic odvija kongres, kjer nas zastopa delegat našega društva. Kot članu v omenjenih organizacijah nam je študentom omogočeno, da se udeležimo izmenjav, delovnih praks, humanitarnih odprav in poletnih taborov, obenem pa tudi mi gostimo tuje študente na naši fakulteti oz. na Stomatološki kliniki.

Društvo od leta 2014 vsakoletno organizira mednarodni kongres študentov dentalne medicine. Udeleži se ga približno 50 domačih in 100 tujih študentov. Vsebina kongresa: predavanja, delavnice, druženje in ogled znamenitosti slovenije.
 

Projekt Zobek

Gre za prostovoljno dejavnost študentov dentalne medicine, ki se z družbeno koristnim delom vključujemo v lokalno okolje. Združuje nas želja po ozaveščanju ljudi različni starostnih skupin o pomenu ustnega zdravja in o pravilni skrbi zanj.
 

Časopis Sveder

Časopis Sveder je časopis študentov dentalne medicine, ki izhaja dvakrat  letno. Naši pisci porocajo o aktualnih temah na podrocju študija, o novostih na področju zobozdravstva, o dogajanju v društvu, o izkušnjah iz izmenjav.
 

Drugo

Nasi člani se imajo tudi možnost  udeležiti vsakoletnega motivacijskega vikenda, raznih izletov, druženj, izobraževalnih predavanj in delavnic.