Study

Društvo študentov medicine Slovenije

Društvo študentov medicine Slovenije je dinamično, nestrankarsko in prostovoljno društvo vseh tistih študentov medicine, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje v različnih projektih, se povezovati v globalnem zdravju z drugimi organizacijami ali pa preprosto se družiti. Društvo je mednarodno znano kot SloMSIC Ljubljana (Slovenian Medical Students' International Committee Ljubljana), slednjo kratico pa prepoznavajo številni domači in tuji študentje, zdravniki, profesorji in ostali, saj ima več kot 65-letno tradicijo. 

V okviru mednarodnih aktivnosti Društva študentov medicine Slovenije se letno okoli 150 študentov udeleži kliničnih oziroma raziskovalnih izmenjav v okoli 50 različnih državah. Poleg izmenjav ima društvo številne javno-zdravstvene projekte, ki so po obsegu primerljivi z nekaterimi nacionalnimi preventivnimi programi. Zelo pomemben del društva so tudi kulturni in športni, ki krepijo skupinski duh, razširjajo obzorja tudi izven medicinske stroke in nudijo študentom širše družbeno udejstvovanje. Medicinsko-izobraževalni projekti, kot so Ultrafest in Kirurško šivanje, pa dopolnjujejo naše medicinsko izobraževanje. Odziv med študenti je velik pa tudi profesorji in pedagoški delavci vedno znova in z neverjetno ustrežljivostjo sodelujejo kot mentorji.

V društvo ste vabljeni vsi, vsaka nova ideja je dobrodošla, vsako novo poznanstvo zanimivo in vsako novo pa prijateljstvo dragoceno!

 

Predstavitev Društva študentov medicine Slovenije 2017

 

Več informacij o DŠMS dobite na spletni strani dsms.net.