Centralna medicinska knjižnica

Mendeley - orodje za urejanje referenc in medsebojno povezovanje

Kako si lahko olajšam urejanje lastne zbirke člankov in citiranje? Kako lahko poiščem stik z drugimi raziskovalci? Kako lahko povečam odmevnost svojih raziskav? Z odgovori na ta in podobna vprašanja se boste seznanili na tečaju Mendeley - orodje za urejanje referenc in medsebojno povezovanje, ki bo potekal v obliki praktičnega dela.


Program tečaja:

  • Ustvarjanje lastnega osebnega računa (profila)
  • Predstavitev različic programa (spletna in namizna aplikacija)
  • Prikaz uvoza referenc/navedb/PDF iz bibliografskih baz
  • Izdelava bibliografije in prikaz vnašanja citatov v programu Microsoft Word
  • Nalaganje in organiziranje PDF člankov, ki so že na Vašem računalniku
  • Povezava z drugimi raziskovalci, uporabniki programa Mendeley

 

Cilj tečaja:

Spoznali boste orodje za upravljanje referenc Mendeley in se naučili njegove uporabe.

Predznanje za udeležbo na tečaju ni potrebno. Tečaj je namenjen predvsem raziskovalcem, vabljeni pa so tudi vsi ostali uporabniki, ki jih to področje zanima.

 

Tečaj vodi: Vesna Cafuta, CMK

Datum tečaja: 08.11.2018 in 13.12.2018 od 9:00 do 11:00

Lokacija: Centralna medicinska knjižnica, Vrazov trg 2, 1. nadstropje, učilnica nasproti stenske televizije.

Število udeležencev je omejeno.

Prijavite se: prek spletne prijavnice ali elektronskega naslova tecajicmk(at)mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred pričetkom tečaja. Tečaji bodo organizirani za najmanj 4 udeležence. 

Cena tečaja: tečaj je za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačen, za ostale 25,10 €. Redni tečaji so za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačni.