Centralna medicinska knjižnica

Prodaja učnega gradiva MF

V CMK lahko kupite nekatere učbenike, ki jih je izdala MF. Učno gradivo lahko kupite vsak dan od 8.00 do 15.00 v Fotokopirnici CMK (soba 12) in od 15:00 do 19:30, od ponedeljka do četrtka,  na oddelku za izposojo.

Naslov učbenika za študij na Medicinski fakulteti Letnik MF Izdajatelj Leto izdaje Cena v € z DDV
Celična biologija z osnovami klasične genetike 1 UL MF, Inštitut za biologijo celice 2013

10,00

Celična biologija (Skripta) 1 UL MF, Inštitut za biologijo celice 2018 20,00
Celična biologija: Atlas mikrografij 1 UL MF, Inštitut za biologijo celice 2015 10,00
Celična biologija - KOMPLET (Skripta + Atlas) 1 UL MF, Inštitut za biologijo celice 2015 25,00
Temelji biokemije: laboratorijski praktikum 1 UL MF, Inštitut za biokemijo 2016 15,00
Izbrana poglavja iz biokemije 1: gradivo za seminarje 1 UL MF, Inštitut za biokemijo 2012 15,00
Funkcijska genomika: praktikum 1 in 2 UL MF, Inštitut za biokemijo 2016 15,00
Anatomija 1 1 in 2 UL MF, Inštitut za anatomijo 2015 8,00
Anatomija 2 1 in 2 UL MF, Inštitut za anatomijo 2015 8,00
Anatomija 3 1 in 2 UL MF, Inštitut za anatomijo 2015 8,00
Anatomija 4 1 in 2 UL MF, Inštitut za anatomijo 2012 8,00
Navodila za anatomsko sekcijo 1 in 2 UL MF, Inštitut za anatomijo 2011 5,00
Anatomski atlas: prerezi glave in vratu 1 in 2 UL MF, Inštitut za anatomijo 2003 15,00
Navodila za vaje za predmet Anatomija 2 2 UL MF, Inštitut za anatomijo 2013 10,00
Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike 2 UL MF, Inštitut za biokemijo 2017 15,00
Embriologija 2 UL MF, Inštitut za histologijo in embriologijo 2017 10,00
Histologija: učbenik in navodila za vaje 2 UL MF, Inštitut za histologijo in embriologijo 2017 25,00
Histologija in embriologija: navodila za vaje in atlas 2 UL MF, Inštitut za histologijo in embriologijo 2014 20,00
Histologija: učbenik 2 UL MF, Inštitut za histologijo in embriologijo 2012 20,00
Splošna medicinska virologija 3 UL MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2011 RAZPRODANO
Medicinska virologija 3 UL MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2011 17,00
Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine 3 UL MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2018 15,00
Preprečevanje okužb v zobozdravstvu 3 UL MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2012 8,00
Parazitologija človeka 3 UL MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2010 10,00
Temelji patofiziologije s fiziologijo 3 UL MF, Inštitut za patološko fiziologijo 2018 10,00
Seminarji iz patološke fiziologije 3 UL MF, Inštitut za patološko fiziologijo 2017 15,00
Temelji patološke fiziologije 3 UL MF, Inštitut za patološko fiziologijo 2017 20,00
Navodila za vaje iz patološke fiziologije 3 UL MF, Inštitut za patološko fiziologijo 2017 5,00
Laboratorijska medicina I. 3 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 2012 5,00
Preprečevanje strahu in bolečine otrok in mladostnikov pri zobozdravniku 4, 5, 6 UL MF, Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo 2015 32,85

 

Naslov učbenika za študij na Fakulteti za farmacijo UL Izdajatelj Leto izdaje Cena v € z DDV
Praktikum iz mikrobiologije za študente farmacije UL MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2016 10,00
Imunološki priročnik MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2016 9,00
Patološka fiziologija, Učbenik za študente farmacije UL MF, Inštitut za patološko fiziologijo 2017 20,00

 

Naslov učbenika za študij na Biotehniški fakulteti UL Izdajatelj Leto izdaje Cena v € z DDV
Imunološki priročnik UL MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 2016 9,00