Seznam slovenskih revij z vsemi potrebnimi podatki za citiranje.

 

Naslov revije 

ISSN

Izdajatelj

Okrajšava

Indeksiranost

IF 2008

Recenziranost

Izhajanje

Acta biologica slovenica 1408-3671 Društvo biologov Slovenije Acta Biol Slov BIOSIS     1997-
Acta Chimica Slovenica 1318-0207 Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society Acta Chim Slov SCI exp., Chem Abstr Plus 0.909   1993- 
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica 1318-4458 Slovene Welding Society   Medline, SCOPUS     1992.
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica 1581-2979 Dermatovenerologic Society of Slovenia Acta Derm Venerol Alpin Panon Adriat Medline    recenz., Mednarodno uredništvo, izhaja od 1992  
Acta medico-biotechnica  1855-5640  Medicinska fakulteta Maribor       strok.znan revija z mednarodno recenzijo 2008- 
Acta stereologica 0351-580X Institute of Histology and Embriology Acta Stereol Chem Abstr Plus , SCOPUS     1982-1999
Androloški list  1408-0354  Androloški oddelek Ginekološke klinike Kliničnega centra         1995-1998
Anthropological notebooks 1408-032X Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological So...   SSCI exp.      
Anthropos : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved 0587-5161  Društvo psihologov Slovenije ;Slovensko filozofsko društvo   Sociol Abstr,Psychol Abstr,CSA SocSer Abstr, Anthropol Index     1966-
Ars mathematica contemporanea 1855-3974 Društvo matematikov, fizikov in astronomov   MathSciNet      
Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu  1318-2927 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije Bilt Ekon Organ Inform Zdrav     recenzirana 1994-
Bilten DVRT : glasilo Društva Višjih radioloških tehnikov Slovenije  1318-3141  Društvo višjih radioloških tehnikov Slovenije Bilt DVRT       1985-1996
Biološki vestnik  0520-1969  Društvo biologov Slovenije Biol Vestn Chem Abstr Plus     1953-1995
Biomedicina Slovenica  0350-5243  Medicinska fakulteta. Inštitut za biomedicinsko informatiko Biomed Slov       1977-1986
Celiakija : glasilo Slovenskega društva za celiakijo  1581-5307 Slovensko Društvo za celiakijo , Maribor         2002- 
COBISS obvestila  1318-8585  IZUM         1996-2001
Časopis za praktično medicino  C501-4174  Lek         1994- 2000
Defektologica slovenica : revija defektologov in socialnih pedagogov 1318-1076  Društvo defektologov Slovenije Defektol Slov       1993-
Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti 1580-6316  Inštitut za delo, Pravna fakulteta Delav Delod       2001
Delo in zdravje : bilten Sekcije za medicino dela Slovenskega zdravniškega društva in Inštituta za medicino dela, prometa in športa 1408-5488 Slovensko zdravniško društvo. Sekcija za medicino Delo Zdr       1979-2000
Dialogi  0012-2068  Obzorja          
Dignitas : revija za človekove pravice  1408-9653  Zavod za razvoj pravne kulture. Inštitut za človekove pravice         2001
Dotik   Koper, Društvo za alternativno medicino         1999-
Družinska medicina : [strokovna revija :  1581-6605  Zavod za razvoj družinske medicine [etc.]         2003-
Endoskopska revija  1318-8941  Slovensko zdravniško društvo. Sekcija za endoskopsko kirurgijo Endosk Rev      International Advisory Board, izhaja od 1996 1996-
Erektor : časopis študentov Medicinske fakultete  1581-9078 Medicinska fakulteta          2003/2004-
Evgenika : priloga Zdravniškega vestnika  0000-0000  zdravniško društvo]         1935-1938
Farmacevtski vestnik  0014-8229  Slovensko farmacevtsko društvo Farm Vestn Chem Abstr Plus, SCOPUS   Strok. in razisk.članki so recenzirani 1950- 
Gastroenterolog : revija slovenske gastroenterološke sekcije 1408-2756  Slovensko združenje gastroenterologov in hepatologov       recenzirana, izhaja od 1997 dalje 1997-
Gib : revija o rehabilitaciji  1318-2552  Univerzitetni zavod za rehabilitacijo - Soča         1992-2001
Glasnik Unesco  0351-7780  Mednarodni center Unesco za kemijske študije Glasn Unesco       1980-2002
Golniški vestnik : [informator]  C500-8697  Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo Golniš Vestn       1980-1991
Herbika : revija o pridelavi, predelavi in uporabi zdravilnih rastlin 1580-3627            2000-2002
Hospic: Glasilo Slovenskega društva Hospic  1408-5925  Slovensko društvo Hospic         1996-
Image analysis & stereology 1580-3139 Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medi... Image Anal Stereol Chem Abstr Plus, MathSciNet,INSPEC, SCOPUS   recenz., mednarodno uredništvo  2000- 
Informatica : journal of computing and informatics : časopis za računalništvo in informatiko 0350-5596  Slovensko društvo za med.informatiko   MathSciNet, INSPEC,SCOPUS     1977-
Informatica medica slovenica 1318-2129 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Inform Med Slov INSPEC     1994- 
Isis. Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije  1318-0193  Zdravniška zbornica Slovenije         1992-
JAMA. Journal of the American Medical Association  1318-1092 Slovenska izdaja JAMA, J Am  Med  Assoc  (Slov. izd.)       1993-
Jugoslovanska stereologija : [zvanična revija Stereološke sekcije 0352-874X  Stereološka sekcija Saveza društava anatoma Jugoslavije Jugosl Stereol       1986-1991
Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko 1408-869X  Inštitut Antona Trstenjaka Kakov Starost       1998-
Klinična farmacija  1318-0517  Slovensko farmacevtsko društvo Klin Farm       1993-1994
Knjižnica : glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije  0023-2424  Zveza bibliotekarskih društev Slovenije         1957-
Knjižničarske novice  0353-9237  Narodna in univerzitetna knjižnica Knjiž Nov        
Krka v medicini in farmaciji  0351-6040  Krka         1980-2004
Krka v medicini in farmaciji. Suplement  0353-5134  Krka         1991-2004
Medicinski mesečnik  1854-1313  Splošna bolnišnica Maribor Med Meseč       2005- 
Medicinski razgledi  0025-8121  Medicinska fakulteta Med Razgl Medline, Chem Abstr Plus   recenzirana 1962-
Medicinski razgledi. Supplement  0353-3484  Medicinski razgledi Med Razgl Suppl        
Monitor  1318-1017  Pasadena          
Naš zbornik : glasilo Zveze društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije 0350-655X  Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije Naš Zb       1972-
Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor  C500-5515 Splošna bolnišnica          1976-
Neprofitni management : prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju 1408-3884  Educa Neprofit Manag       1997-
New European rheumatology  1318-248X  European League Against Rheumatism ; Slovensko zdravniško društvo, revmatološka sekcija New Eur Rheumatol       1993-
Nova revija : mesečnik za kulturo  0351-9805  Cankarjeva založba         1998-2004
Novi glasnik Unesco  1581-9434  Mednarodni center Unesco za kemijske študije Novi Glas Unesco (Slov. izd.)       2003-
NOVIS. Novice, obvestila, vesti, informacije skupnosti  C500-6635 Poslovna skupnost za zdravstvo Slovenije         1974-
Občasnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Akti & navodila 1318-8895  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije          1993-
Objave Univerze v Ljubljani  1318-5004  Univerza           
Obzornik za matematiko in fiziko  0473-7466  Društvo matematikov,fizikov in astronomov Slovenije Obz Mat Fiz Chem Abstr Plus, MathSciNet     1951-
Obzornik zdravstvene nege  1318-2951  Zbornica zdravstvene nege Obz Zdrav Nege CINAHL   strokovno znanstveni časopis z zunanjo strokovno recenzijo 1994- 
Odmevi : bilten Urada za droge  C503-3195  1580-1535  Vlada republike  Slovenije. Urad za droge           
Odsev : dvomesečnik za kakovost socialnih storitev  1581-6079 Firis Imperl & co.         2003-2004
Odvisnosti : teorija, praksa, raziskovanje  1580-3708  Ustanova Odsev se sliši         2000-
Onesnaženost zraka v Sloveniji v letu ...  1318-5217  Ministrstvo za okolje in prostor. Hidrometeorološki zavod           
Onkologija : strokovni časopis za zdravnike  1408-1741  Onkološki inštitut       recenzirana 1997- 
Organizacija : revija za management, informatiko in kadre  1318-5454 Univerza v Mariboru. fakulteta za organizacijske vede          1995-
Organizacija znanja  1580-979X  Inštitut informacijskih znanosti Maribor Organ Znanja       1992-
Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo  0030-6681 Državna založba Slovenije         1959-
Partizanski zdravstveni vestnik : glasilo sanitetnega oddelka Glavnega štaba Slovenije C500-134X            1944
Pet : revija Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije 353-5274  Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije          1988-
Pljučnik : glasilo Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne 1580-7223  Bolnišnica. Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo         2001-
Plučne bolesti 0352-5503 Udruženje lekara za plućne bolesti i tuberkulozu; = Yugoslav...   SCOPUS     1984-1991
Plućne bolesti i tuberkuloza 0370-0380 Udruženje pneumoftiziologa Jugoslavije Plućne Boles Tuberk Medline, Chem Abstr Plus, SCOPUS     1969-1983
Pogled : revija za multidisciplinarno proučevanje in preprečevanje samomora 1581-7504  Znanstvenoraziskovalni center SAZU         2003-
Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso  0032-6976  Zveza društev pravnikov Slovenije         1953-
Proteus : časopis za poljudno naravoslovje  0033-1805 Prirodoslovno Društvo Slovenije         1933/1934-
Radiologia Iugoslavica 0485-893X Udruženje za radiologiju Jugoslavije; Udruženje za nuklearnu... Radiol Iugosl Chem Abstr Plus, SCOPUS     1964-1991
Radiology and oncology 1318-2099 Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian M... Radiol Oncol SCI exp., Chem Abstr Plus, SCOPUS   recenz. ,mednarodno uredništvo 1992-
Raziskovalec : revija Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 0351-0727  Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije         1971-2000
Razprave 0583-6077 Slovenska akademija znanosti in umetnosti   Chem Abstr Plus     1950-1973
Register pravnih predpisov Republike Slovenije  1408-5747 Časopisni Zavod Uradni list Republike Slovenije ; Služba vlade RS za zakonodajo          
Register zdravil R Slovenije  1318-2846  Slovenija. Ministrstvo za zdravje          
Rehabilitacija  1580-9315  Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo       recenzirana 2002-
Revija o knjigi  1580-3805  Rokus          
Revija za kriminalistiko in kriminologijo  0034-690X  Republiški sekretariat za notranje zadeve RS Rev Krim Krimonol SSCI exp.     1950-
Sistem : nove tehnologije za poslovni svet  1318-9077  Pasadena         1996-
Sladkorčki : bilten sladkorno bolnih otrok in mladostnikov Slovenije 1318-2080  Sklad za pomoč in rehabilitacijo sladkorno bolnih otrok in mladostnikov Slovenije; Klinika za endokrinologijo…UPK         1971-
Sladkorna bolezen : glasilo Zveze društev Slovenije za boj proti sladkorni bolezni 1408-1164  Zveza društev Slovenije za boj proti sladkorni bolezni         1985-
Slovenian veterinary research  1580-4003  Veterinarska fakulteta  Slov Vet Res SCI Exp., SCOPUS      
Slovenska kardiologija : znanstveno strokovna revija za področje srčno-žilne medicine 1581-8543  Združenje kardiologov Slovenije, Klinika za kardiologijo Slov Kardiol       2004-
Slovenska pediatrija  1318-4423  [Združenje pediatrov Slovenije ; Slov Pediatr     mednarodni Editorial Council 1994-
Slovenska revija za delovno terapijo  1580-6561  Društvo in Zbornica delovnih terapevtov Slovenije Slov Rev Delov Ter       2001- 
Slovenske knjižnice v številkah  1580-0032  Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana         1997-
Slovenski veterinarski zbornik 1581-6915 Veterinarska fakulteta   CABabstracts     2003-2004
Sončnica : Bilten Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije 1581-8861 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije         2004-
Statistični letopis  1318-5403  Zavod Republike Slovenije za statistiko           
Stereologia Iugoslavica 0350-3062     Chem Abstr Plus     1977/1978 -1981
Stereologija in kvantitativna analiza slike  1318-0878  Univerza v Ljubljani, Inštitut za anatomijo Medicinske fakultete Stereol Kvant Anal Slike       1993- 
Šent : vsi različni - vsi enakopravni  1318-6337  Slovensko združenje za duševno zdravje         1995-
Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa  0353-7455 Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije ; fakulteta za telesno kulturo       Strok. in razisk.članki so recenzirani 1990-
Športnomedicinske objave 0350-9915 Udruženje za sportsku medicinu Jugoslavije Športnomed Objave Chem Abstr Plus     1953-1986
Študent : za vsako študentko en študent več   1408-4880 Nevtron & Company         1997-
Telesna kultura  0350-4883  Zveza telesno-kulturnih organizacij Slovenije Teles Kult       1971-1989
Tuberkuloza 0372-2430 Institut za tuberkulozu   Chem Abstr Plus      
Tuberkuloza 0372-2430 Institut za tuberkulozu   SCOPUS      
Umotvor  0000-0000  [s.n.]         2003
Uporabna informatika 1318-7279 Slovensko društvo Informatika Uporab Inform INSPEC      
Uporabna informatika  1318-1882  Slovensko društvo Informatika         1993-
Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije 1318-5470  Zbornica zdravstvene nege Slovenije. Ljubljana          1993-
Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije  1318-5470  Zbornica zdravstvene nege Slovenije          
Vestnik Slovenskega kemijskega društva 0560-3110 Slovensko kemijsko društvo Vestn Slov Kem Druš Chem Abstr Plus     1954-1992
Veterinarske novice 0351-5842 Slovenska veterinarska zveza Vet Nov CABabstracts     1975-2003
Viceversa : slovenske psihiatrične publikacije  1318-5764 Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo         1992-
Visokošolski študiji in poklici  1408-2934  Univerza v Ljubljani          
Vita : strokovna zdravstvenovzgojna revija  1318-6620  Tiskovna agencija Morel         1995-
Vrhunski dosežek : raziskovalno glasilo o vzdržljivosti, moči in kondiciji 1408-0435  Penca i dr. Vrhun Dosež       1996-
Vzgoja za zdravje  1408-7758  Zavod za zdravstveno varstvo Vzgoja Zdr       1998-
Win.ini : grafična okolja : multimediji  1318-1130  MAT design d.o.o.         1992-2004
Za srce  1318-2560  Društvo za bolezni srca in ožilja         1992-
Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani., 0300-0362            1969-1989
Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 1408-3434 Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubl... Zb Bioteh Fak  Univ Ljubl Kmet CABabstracts     1993-2003
Zbornik Veterinarske fakultete  0353-8044  Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta Zb Vet Fak       1990-
Zbornik Veterinarske fakultete, Suplement  1318-7163  Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta Zb Vet Fak Suppl       1995- 
Zdrav dih za navdih : glasilo Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 1318-0215  Društvo pljučnih bolnikov Slovenije          1993-
Zdravje : družinska revija za zdravo življenje  0351-5621  Delo         1979-
Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva  1318-0347  Slovensko zdravniško društvo Zdrav Vestn SCI Exp.   recenz., mednarodni uredn.odbor 1992-
Zdravniški vestnik : glasilo slovenskega zdravništva  C500-1331   Zdrav Vestn       1929-1941
Zdravstveni obzornik  0350-9516  Zveza društev medicinskih sester Zdrav Obz       1967-1993
Zdravstveni statistični letopis …. 1580-2019  Zavod za zdravstveno varstvo          
Zdravstveni vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva  0350-0063  Slovensko zdravniško društvo Zdrav Vestn SCI Exp., Medline, Chem Abstr Plus  *   1946-1992
Zdravstveno varstvo  0351-0026  Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo Zdrav Var SSCI Exp.     1962-
Zdravstveno varstvo. Suplement 2, Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu …. 1318-0657  Inštitut za varovanje zdravja Zdrav Var Suppl       1986-
Zdravstveno varstvo. Supplement  1318-0665  Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, Inštitut za socialno medicinoin socialno varstvo Zdrav Var Suppl       1988-
Znanost in tehnologija : Z & T  1318-5918   Ministrstvo za znanost in tehnologijo Znan Tehnol       1995-1
Znanstvena revija  1318-7945  Znanstveni inštitut Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru Znan Rev       1996-
Znanstvena revija. Družboslovje in filozofija  0353-4944 Raziskovalni Inštitut Pedagoške fakultete Znan Rev Družbosl Filoz       1989-1995
Znanstvena revija. Humanistika  0353-4995  Raziskovalni inštitut Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru Znan Rev Humanist       1989-1995
Znanstvena revija. Naravoslovje in matematika  0353-5045 Pedagoška fakulteta ; Raziskovalni Inštitut Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru Znan Rev Naravosl Mat       1990-1995
Znanstveno-raziskovalno delo v letu ...  1408-3213  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo         1999
Zobozdravstveni vestnik : glasilo slovenskih zobozdravstvenih delavcev 0044-4928 Društvo zobozdravstvenih delavcev Slkovenije Zobozdrav Vestn Medline, Chem Abstr Plus     1945/1946-

* Zdravstveni vestnik je imel IF v spodaj navedenih letih
1977 – 0.005
1978 – 0.004
1979 – 0.006
1980 – 0.000
1981 – 0.000
1982 – 0.014
1983 – 0.015
1984 – 0.013
1985 – 0.069
1986 – 0.005
1987 – 0.011
1988 – 0.010
1989 – 0.005
1990 – 0.006
1991 – 0.000
1992 – 0.005