O študiju

Bodoči študenti - informacije

 

Predstavitev študijskih programov: 

EMŠ Medicina

EMŠ Dentalna medicina

 

Predstavitvena brošura 2022 o študiju na UL Medicinski fakulteti

Informacije za tuje študente na spletni strani Univerze v Ljubljani

Bivanje v Oražnovem dijaškem domu

Centralna medicinska knjižnica

 

Vpis na študij EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

Razpis za vpis za študijsko leto 2022/2023 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Informacije o prijavno sprejemnih postopkih najdete v Razpisu za vpis in na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

Razpis za vpis - Medicinska fakulteta

 

4. 5. 2022
NOVO: Vpisna mesta za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito za vpis v 1. letnik
prijavni rok: 26. 4. - 1. 9. 2022

Povezava do razpisa: Razpisi za vpis javni koncesionirani - EVŠ - Spletni portal (gov.si)

prosta mesta za vpis v 1. letnik: 

EMŠ Medicina: 8 prostih mest
EMŠ Dentalna medicina: 2 prosti mesti. 

Kandidati, ki že študirajo v Ukrajini, se lahko prijavijo tudi na mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode). 
POMEMBNO: Vsi kandidati morajo do konca prijavnega roka izkazati znanje slovenskega izpita na B2 ravni. 
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis preko portala eVŠ, bodo imeli možnost udeležbe na jezikovnem tečaju slovenskega jezika v obsegu 60 ur. 

Šolnina: kandidati, ki imajo status osebe z mednarodno zaščito oziroma so prosilci za mednarodno zaščito so oproščeni plačila šolnine. 

Več informacij v angleškem jeziku je objavljenih TUKAJ

 

​​​​​​Prosta mesta za vpis v študijskem letu 2022/23:

EMŠ Medicina

 • za Slovence in državljane držav članic EU*: 205 prostih mest
 • za Slovence brez slovenskega državljanstva: 5 prostih mest
 • za tujce, ki prihajajo iz držav nečlanic EU: ne razpisujemo prostih mest*
 • za vpis na mesta za diplomante: 5 prostih mest
 • za vzporedni vpis: ne razpisujemo prostih mest
 • za vpis v višji letnik (po merilih za prehode): 5 prostih mest

EMŠ Dentalna medicina

 • za Slovence in državljane držav članic EU*: 50 prostih mest
 • za Slovence brez slovenskega državljanstva: 1 prosto mesto
 • za tujce, ki prihajajo iz držav nečlanic EU: ne razpisujemo prostih mest*
 • za vpis na mesta za diplomante: 2 prosti mesti
 • za vzporedni vpis: ne razpisujemo prostih mest
 • za vpis v višji letnik (po merilih za prehode): 2 prosti mesti

* Na prosta mesta za Slovence in državljane držav članic EU se lahko prijavijo tudi državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti R. Slovenije za davčne namene.
Vpisna mesta so namenjena tudi osebam s priznano mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti. 

 

Dodatne informacije o prijavno sprejemnih postopkih in postopkih priznavanja tujega izobraževanja: 

Prijavno informacijska služba Univerze v Ljubljani. 
 

Znanje slovenskega jezika

Vsi kandidati, ki se želijo vpisati na študijski program EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Informacije o ustreznih potrdilih najdete v razpisu. Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika, zahtevani podatek Prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

 

Zahtevano predznanje pred vpisom v 1. letnik

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1. letnik programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina 

 

Šolnina: 

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali so že spremenili študijski program, se lahko prijavijo in so sprejeti na redni študij, a je za njihov študij skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu predvideno plačilo šolnine. 

 

Študij diplomantov

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu je študij za diplomante druge stopnje plačljiv (ne glede na to, da gre za redni študij), skladno s cenikom Univerze v Ljubljani. Za diplomante prve stopnje študij ni plačljiv.

Objavljamo pravno tolmačenje 77.člena Zakona o visokem šolstvu ter dodatno pojasnilo MIZŠ glede plačevanja šolnine diplomantov predbolonjskih programov ter diplomantov II. stopnje, ki so študij zaključili v tujini. 

Kriteriji za izbor v primeru več prijavljenih kandidatov bodo enaki kriterijem za izbor študentov za vpis v 1. letnik študija.