O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 

 
REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Študnete prosimo, da zaradi izrednih razmer vse stvari urejajo po elektronski pošti: stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si oz. po telefonu v času uradnih ur: od 9:00 do 12:00. 

 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO DOKTORSKE DISERTACIJE

 

V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi razglašene epidemije disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje. Članica lahko doktorandu, ki zaradi razglašene epidemije ni mogel dokončati in v roku oddati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o preklicu epidemije. Članica izda individualni sklep v tej zadevi.

 
DOPOLNJENA PRAVILA O POSTOPKIH ZA PRIDOBITEV NASLOVA DOKTOR ZNANOSTI
 
Programski svet Biomedicina je na seji z dne 30. 1. 2020 na podlagi sklepov senatov članic koordinatoric znanstvenih področij sprejel dopolnjena Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina. Gre za uskladitev Pravil s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani UL.
 
 
NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.

Senat Univerze v Ljubljani je na 36. seji sprejel dopolnjem Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki začne veljati od 1. 10. 2021.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

 

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani je sofinanciranje šolnin omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje* iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

*Opomba k izpolnjevanju pogojev: Redno napredovanje je napredovanje v višji letnik brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja. Vključeno je tudi hitrejše napredovanje in podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

 

NOVO OBVESTILO: MEDNARODNE AKTIVNOSTI NA POLJSKEM

 

Objavljamo informacije za doktorske študente, ki bi jih zanimale mendarodne aktivnosti univerze na Poljskem:


 - Doctoral School in the Humanities
 - Doctoral School in the Social Sciences
 - Doctoral School of Exact and Natural Sciences
 - Doctoral School of Medical and Health Sciences
 

Več informacij: media.human(at)uj.edu.pl

 

NOVO OBVESTILO: VIRTUALNI SEJEM

 

Objavljamo priložnost za sodelovanje na virtualnem sejmu "Research in Germany", ki bo potekal 24. junija 2021 od 15. do 19. ure. Sejem organizira German Academic Exchange Service (DAAD).

Udeleženci se bodo seznanili s kariernimi možnostmi in raziskovalno kariero za doktorate in postdoktorate v Nemčiji. Lahko stopijo v stik s profesorji in člani podiplomske in raziskovalne akademije Technische Universität Bergakademie Freiberg ter z akademiki več kot 20 nemških univerz in raziskovalnih ustanov.

Informacije

 

 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE RAZPISA Erasmus+ PRAKSE 2020/2021

 

Obveščamo vas, da se pri razpisu Erasmus+ praktično usposabljanje 2021 podaljša upravičeno obdobje izvajanja mobilnosti od prvotno 31.12.2021, do najkasneje 31.5.2022. Ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.
Razpis ostaja odprt za naknadne prijave do 20.3.2022. 
Pogoj za izplačilo Erasmus+ finančne pomoči je že izbran delodajalec, podpisan Learning agreement ter podpisana prijavnica NAKNADNA PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21 (prejmete šele, ko oddate prijavo v VIS-u).
Sredstva so zagotovljena za vse prijavljene, zato predčasna oddaja vloge (zaradi morebitnih sprememb) ni potrebna oz. smiselna, saj pogodb na UL ne bodo izdajali prej kot 14 dni pred začetkom mobilnosti.
Naknadne prijave ali prošnje za podaljšanje morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.
Prijaviti se je potrebno tudi v sistem VIS, kamor morate naložiti še obvezne priloge (življenjepis, motivacijsko pismo ter potrdilo o znanju jezika).

Več informacij najdete v spodnji priponki, kontatkna oseba je mag. Ajda Rudel (outgoing(at)mf.uni-lj.si).

Razpis
 

 
NOVO OBVESTILO: EUTOPIA Program mobilnosti doktorskih študentov

 

Obveščamo vas, da je odprt razpis EUTOPIA Programa mobilnosti doktorskih študentov. Mobilnost bo omogočala 3-6 tedenski raziskovalni obisk na eni izmed partnerskih univerz – CY Cergy Paris Université, Univerzi v Warwicku, Vrije Universiteit Brussel, Univerzi v Göteborgu in Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni. Vsaka od sodelujočih univerz bo izbranim kandidatom za mobilnost dodelila sredstva v višini do 5000 €. Vsaka univerza bo izbrala 3 kandidate.

Kandidati Univerze v Ljubljani, ki se lahko prijavijo na razpis, morajo biti v času prijave in obdobja mobilnosti vpisani na enega od doktorskih programov na UL. 

Rok za prijavo: 22. junij 2021 do 13. ure (CET)

Več informacij lahko najdete v priloženih dokumentih in na spletni strani EUTOPIA Programa mobilnosti doktorskih študentov. 
V primeru vprašanj se lahko obrnete na go. Jeleno Tomažin (jelena.tomazin(at)uni-lj.si, 01/2418 656).


EUTOPIAdrMobilnostDolocilaUL     Description-final       Application-form-final

 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:

 

NOVO OBVESTILO: Raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI za vede o življenju

 

Dogodek bo potekal v sredo, 16. junija 2021, ob 10:30.


Prijava na e-naslovu elixir(at)mf.uni-lj.si, najkasneje do 15. 6. 2021 do 12. ure.  Webex videokonferenčno povezavo boste prejeli po prijavi.

Na dogodku bomo predstavili najnovejšo omsko in z njo povezano raziskovalno infrastrukturo vozlišča ELIXIR-SI. Več o ELIXIR-SI izveste na spletišču ELIXIR-SI, ki je enotna vstopna točka vozlišča ELIXIR-SI.
Vabilo

 
NOVO OBVESTILO: KULTURNI BAZAR 2021

 

Letošnja nacionalna prireditev Kulturni bazar 2021 bo potekala v torek, 29. junija 2021, med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavkam in delavcem ter študentkam in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja,  kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …).   

Osrednja tema trinajstega Kulturnega bazarja 2021 je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, posebno pozornost pa namenjamo tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. 

Več informacij      Vabilo

 

RAZPISI ZA NAGRADE S PODROČJA MEDICINE IN ZDRAVJA
 
Obveščamo vas o aktualnih razpisih za nagradi s področij medicine in zdravja:
Healthcare Journal PhD thesis award
Multidisciplinary Digital Publishing Institute, CH
This recognises healthcare research. The award is worth CHF 800.
Maximum award: CHF 800
Closing date: 31 Oct 21 (recurring)
Healthcare Journal young investigator award
Multidisciplinary Digital Publishing Institute, CH
This recognises research in healthcare. The award is worth CHF 2,000.
Maximum award: CHF 2,000
Closing date: 30 Nov 21 (recurring)
Izbor razpisov pripravljamo na podlagi informacijske platforme Research Professional, ki se ponaša z največjo bazo odprtih razpisov na svetu. Vsi raziskovalci, študentje in ostali zaposleni Univerze v Ljubljani imate možnost brezplačne uporabe omenjene platforme, preko katere si lahko nastavite tudi svoje iskalne kriterije. 
 
 
VABILO NA 16. OBLETNICO CFGBC
 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 16. znanstvenega simpozija CFGBC, ki bo potekal 17. junija 2021 od 13. do 18. ure preko spleta. Udeležba je brezplačna, uradni jezik simpozija bo angleščina. 

Svoje raziskovalno delo bosta predstavila prof. dr. Jerzy Adamski, zaslužni profesor na Helmholtz centru v Münchnu, in dr. Maria Fedorova z Univerze v Leipzigu. Vodilni raziskovalci in člani konzorcija za biočipe bodo predstavili svoje najnovejše delo. Program je v priponki.

Registracija brez povzetka bo ostala odprta do začetka kongresa. Program simpozija in virtualne poster sekcije sta v priponkah.

Vsa vprašanja pošljite na: cfgbc(at)mf.uni-lj.si. Vabljeni!

Organizacijski odbor CFGBC 

Program      Poster

 
PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV V PROGRAMSKEM SVETU BIOMEDICINA

 

Obveščamo vas, da je Senat Univerze v Ljubljani imenoval Davida Lukanovića za predstavnika študentov v Programskem svetu Biomedicina. Pišete mu lahko na e-naslov david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si

We would like to inform you that the Senate of the University of Ljubljana named David Lukanović as student representative in the Programme Council Biomedicine. You can write him to david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si.
 
 
CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.