O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 
REFERAT ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

Študnete prosimo, da zaradi izrednih razmer vse stvari urejajo po elektronski pošti: stela.kuzelj(at)mf.uni-lj.si oz. po telefonu v času uradnih ur: od 9:00 do 12:00. 
 
 
 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO DOKTORSKE DISERTACIJE

 

V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi razglašene epidemije disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje. Članica lahko doktorandu, ki zaradi razglašene epidemije ni mogel dokončati in v roku oddati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o preklicu epidemije. Članica izda individualni sklep v tej zadevi.

 
DOPOLNJENA PRAVILA O POSTOPKIH ZA PRIDOBITEV NASLOVA DOKTOR ZNANOSTI
 
Programski svet Biomedicina je na seji z dne 30. 1. 2020 na podlagi sklepov senatov članic koordinatoric znanstvenih področij sprejel dopolnjena Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina. Gre za uskladitev Pravil s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani UL.
 
 
NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.

Glavne spremembe in dopolnitve Pravilnika se nanašajo na možnost druge prijave teme doktorske disertacije, nadaljevanja oz. dokončanja doktorskega študija po prekinitvi ter roke za oddajo doktorske disertacije na triletnih in štiriletnih študijskih programih.

V skladu s 65. členom Pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta, dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Več informacij: Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL
 

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

 

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani je sofinanciranje šolnin omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje* iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

*Opomba k izpolnjevanju pogojev: Redno napredovanje je napredovanje v višji letnik brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja. Vključeno je tudi hitrejše napredovanje in podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

POLETNA ŠOLA NA TEMO KOMUNIKACIJE V ZNANOSTI

 

Obveščamo vas, da bo v okviru mreže GUILD organizirana doktorska poletna šola na temo komunikacije v znanosti. Potekala bo prek spleta od 5. do 9. julija 2021.

Svoj interes za udeležbo lahko kandidati sporočite do 21. marca 2021 na e-naslov doktorski.studij(at)uni-lj.si. Sporočilo naj vsebuje življenjepis ter motivacijsko pismo kandidata.

Univerza v Ljubljani lahko za udeležbo na poletni šoli predlaga dva kandidata, zato bo v primeru večjega interesa opravljen izbor.

Dodatne informacije

 
RAZPIS za pridobitev dvojnega doktorata v okviru mreže EUTOPIA


Objavljamo informacije o razpisu za pridobitev dvojnega doktorata v okviru mreže Eutopia, ki se je odprl 13. 1. 2021. Na podlagi sodelovanja v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije bodo izbrani kandidati imeli možnost pridobiti doktorat na obeh izbranih univerzah. Univerza v Ljubljani v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. Za skupno somentorstvo je v študijskem letu 2021/2022 predvidenih šest mest: po en doktorand si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot domačo institucijo, eno od sodelujočih univerz pa kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi); po en doktorand z vsake od partnerskih univerz pa si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi).

K sodelovanju in prijavi so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisali v 1. ali 2. letnik doktorskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani. Rok za prijavo je 28. 4. 2021 (do 13. ure). Razpis je objavljen tukaj. Na tej povezavi je na voljo tudi prijavni obrazec. 

V primeru vprašanj se lahko obrnete na Jeleno Tomažin (jelena.tomazin(at)uni-lj.si in 01 2418 656).
 

POLETNA DOKTORSKA ŠOLA LERU

 

Obveščamo vas, da Zveza evropskih raziskovalnih univerz (League of European Research Universities - LERU) organizira doktorsko poletno šolo z naslovom >Reasserting the Value of the Expert<, ki bo potekala od 8. do 13. avgusta 2021 v Dublinu (Trinity College Dublin).  Osnutek programa je v priponki spodaj.

Svoj interes za udeležbo lahko kandidati sporočijo do 10. marca 2021 na e-naslov doktorski.studij(at)uni-lj.si. Sporočilo naj vsebuje kandidatove podatke (skladno s spodnjim seznamom), življenjepis ter motivacijsko pismo (vse v angleškem jeziku).

Candidate information
- First name:
- Last name:
- Female or male:
- E-mail:
- Affiliation:
- Faculty/Department:
- Title of your PhD Project:

Univerza v Ljubljani lahko za udeležbo na poletni šoli predlaga le enega kandidata, zato bo v primeru večjega interesa opravljen izbor.

Osnutek programa
 

NAKNADNA  PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21 

 

Obveščamo vas, da razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2021 ostaja odprt za naknadne prijave. 

Pogoj za izplačilo Erasmus+ finančne pomoči je že izbran delodajalec, podpisan Learning agreement ter podpisana prijavnica NAKNADNA  PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21. 
Sredstva so zagotovljena za vse prijavljene, zato predčasna oddaja vloge (zaradi morebitnih sprememb) ni potrebna oz smiselna, saj pogodb na UL ne bodo izdajali prej kot 14 dni pred začetkom mobilnosti.

Naknadne prijave ali prošnje za podaljšanje morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Prijaviti se je potrebno tudi v sistem VIS, kamor morate naložiti še obvezne priloge (življenjepis, motivacijsko pismo ter potrdilo o znanju jezika).

Več informacij dobite v spodnjih priponkah in na elektronskem naslovu: ajda.rudel(at)mf.uni-lj.si.  

Prijavnica na ERASMUS+           Navodila za oddajo spletne prijave

Sporazum za prakso                  Sporazum za prakso - navodila

 

ŠTUDIJSKA IZMENJAVA S KAZAHSTANOM 2020-2023

 

V priponki objavljamo vabilo za prijavo na študijsko izmenjavo s Kazahstanom 2020-2023.

Vabilo

 

AKTIVNOSTI VIU IN PRIJAVA

 

Objavljamo informacijo in pregled načrtovanih aktivnosti v okviru Venice International University. Predviden začetek prijav za večino aktivnosti v okviru doktorske akademije, tematskih seminarjev ter zimskih in poletnih šol je 5. 12. 2020.

Razpisane aktivnosti so objavljene na spletni strani UL.

 

MEDNARODNA DOKTORSKA ŠOLA NA POLJSKEM


Medicinska univerza v Lodžu (Poljska) vas vabi, da si preberete ponudbo njihove Mednarodne doktorske šole. Vse podrobne informacije najdete v priponkah in na spletni strani.

Informations 1        Informations 2

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:

 

PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV V PROGRAMSKEM SVETU BIOMEDICINA

 

Obveščamo vas, da je Senat Univerze v Ljubljani imenoval Davida Lukanovića za predstavnika študentov v Programskem svetu Biomedicina. Pišete mu lahko na e-naslov david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si

We would like to inform you that the Senate of the University of Ljubljana named David Lukanović as student representative in the Programme Council Biomedicine. You can write him to david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si.
 
 
CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.