O študiju

EMŠ program Dentalna medicina


Enoviti magistrski študijski (EMŠ) program Dentalne medicine traja 6 let (12 semestrov) in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Vsak letnik študija ima obseg 60 kreditnih točk, od katerih 54 kreditnih točk predstavljajo obvezne vsebine, 6 kreditnih točk pa predstavljajo izbirne vsebine (izbirni predmeti).

Predstavitveni zbornik

Predstavitveni zbornik 2022/2023

Predstavitvena brošura UL MF 2020

Prenovljen študijski program

...

Stari program

V času medicinsko naravnanega študija dentalne medicine študent pridobi kompetence za:

  • sposobnost uporabe temeljnih bioloških, medicinskih, strokovnih in kliničnih znanj v praksi,
  • reševanje problemov, postavljanje diagnoz, izvedbo zdravljenja bolezni zob, ustne votline in orofacialnega sistema na osnovi z dokazi podprtih dejstev,
  • poznavanje preventivnih in vzgojnih ukrepov za boljše ustno zdravje posameznika in skupnosti,
  • varno in uspešno celostno obravnavo pacientov, s poudarkom na preventivi,
  • profesionalni odnos in obnašanje, komunikacijo, timsko delo,
  • sodelovanje z zdravniki drugih specialnosti, kar spodbuja tudi tesna povezanost študija dentalne medicine in medicine,
  • znanstvenoraziskovalno delo na področju dentalne medicine.

Te kompetence diplomantu omogočijo izvajanje strokovnih del in nalog na področju dentalne medicine, hkrati pa mu omogočijo nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in/ali nadaljevanje študija na doktorski stopnji (3. stopnja). Diplomant programa pridobi naziv doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine (dr. dent. med.).
 

Predstavitveni zborniki EMŠ program Dentalna medicina

Predstavitveni zbornik 2021/2022

Predstavitveni zbornik 2020/2021

Predstavitveni zbornik 2019/2020

Predstavitveni zbornik 2018/2019

Predstavitveni zbornik 2017/2018

Predstavitveni zbornik 2016/2017

Predstavitveni zbornik 2015/2016

Janja Jan edit.jpg
PRODEKANJA
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
dekanat(at)mf.uni-lj.si
TELEFON
+386 1 543 7700