O študiju

Prešernove naloge

 

Medicinska fakulteta UL vsako leto 1. junija objavi razpis tem za Prešernove raziskovalne naloge študentov Medicinske fakultete za prihodnje študijsko leto. V primeru, da je naloga interdisciplinarna, mora biti študent UL MF glavni oz. prvi avtor naloge. Kandidati morajo predložiti zaključeno raziskovalno nalogo v roku in v skladu z določili, ki so navedene v Razpisu tem za Prešernove naloge študentom UL MF.

Predložena dela ocenijo ocenjevalci, ki jih imenuje Komisija za študijske zadeve UL MF. Komisija za študijske zadeve na predlog ocenjevalcev študentskih nalog vsako leto odloči o podelitvi največ 10 fakultetnih Prešernovih nagrad in največ 2 deli predlaga za Univerzitetno Prešernovo nagrado, v skladu s pravilnikom UL in Pravilnikom UL MF.

Komisija lahko vsako leto dodatno predlaga naloge za prejem fakultetnega Prešernovega priznanja glede na kakovost predloženih del.

Prešernove nagrade in priznanja prejmejo študentje UL MF.

Fakultetne Prešernove nagrade in Prešernova priznanja se študentom UL MF podelijo na svečani podelitvi v mesecu decembru. Univerzitetne Prešernove nagrade podeli UL na svečeni podelitvi v tednu Univerze v Ljubljani v začetku meseca decembra.

 

Obrazec za prijavo teme 2024-2025 in uvrstitev v razpis za mentorje (objavljeno 22. feb. 2024)

Prijavnica študenta k razpisani temi / prošnja za vpis izbirnega predmeta obvezno

Obrazec o avtorstvu oddaja hkrati z zaključeno raziskovalno nalogo

 

RAZPIS TEM 2023/2024

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024

 

RAZPIS TEM 2022/2023

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2022/2023 (1. junij 2022)

 

NAVODILA ZA PISANJE, ODDAJO IN MERILA ZA OCENJEVANJE RAZISKOVALNIH NALOG:

 

PISANJE

Navodila za pisanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalogo in primer povzetka

 

ODDAJA (do 1. septembra)

  • tri izvode mehke (spiralne) vezave (doktorska pisarna št. 8) (črtano dne 22. feb. 2024)
  • samo format .pdf na e-naslov,
  • obrazec o avtorstvu - vsak avtor enkrat
  • v vseh izvodih soglasje KME.

Vzorec besedila naslovnice in notranje strani

MERILA ZA OCENJEVANJE

Merila za ocenjevanje del, ki jih študentje UL MF predložijo za Prešernovo nalogo

 

PRAVILNIKI

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 6. 4. 2023

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Medicniske fakultete Univerze v Ljubljani (sprememba 23. 5. 2022 in 14. 11. 2022) - POMEMBNO: oddaja predlogov raziskovalnih tem do 15. aprila

 

VPIS OCENE IZBIRNEGA PREDMETA RAZISKOVANJE V MEDICINI / RAZISKOVALNO DELO ZA PREŠERNOVO NAGRADO

 

Izbirni raziskovalni predmet

Če študent izbere temo za Prešernovo nalogo kot izbirni raziskovalni predmet, mora ob vpisu v višji letnik izbrati ustrezen izbirni predmet (Raziskovanje v medicini oz dentalni medicini) in na KŠV do 30. 9. poslati prošnjo za potrditev izbirnega predmeta, ki ji priloži mentorjevo soglasje.

Prijavnica študenta k razpisani temi / izjava mentorja obvezno

Obrazec za vpis ocene pri predmetu Raziskovanje v medicini / Raziskovalno delo za Prešernovo nagrado

 

OSTALI DOKUMENTI

 

Poslovnik Komisije za Prešernove nagrade UL z dne 6. 4. 2023

Komisija RS za medicinsko etiko:

Navodila za pripravo vlog [...] za presojo etična ustreznosti raziskovalnih predlogov

Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani

3. čl., (6) Delavec UL se mora izogibati položajem, kot so npr. sodelovanje UL v izbirni komisiji za zaposlitev ali drug položaj (npr. za mentorja, vodjo raziskovalnega programa ali projekta, mladega raziskovalca idr.), za katerega kandidira njegov družinski član ali druga z njim povezana oseba, ali če pri svojem pedagoškem delu ocenjuje delo oziroma študijske obveznosti svojih družinskih članov ali drugih z njim povezanih oseb.
 
 
ARHIV

 

Razpis tem za Prešernove nagrade študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2021/2022, Razpis 2020/2021, Razpis 2019/2020