Study

Študentske aktivnosti

Študenti UL MF so aktivni del akademske skupnosti UL Medicinske fakultete. Uradne dejavnosti, ki so namenjene predvsem skrbi za kakovost študija in fakultete, potekajo v okviru pristojnosti in aktivnosti Študentskega sveta UL MF, za obštudijske in prostočasne dejavnost pa skrbijo prostovoljna društva študentov.
 

Študentski svet UL MF

Študentski svet UL MF je uradni organ UL MF preko katerega študenti sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo vse naloge, ki so določene z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani, Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF ter drugimi akti, in tako pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete. Študentski svet imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnih organih, komisijah ter drugih organizacijah.

Študentski svet UL MF je uradni predstavnik vseh študentov UL MF. Več informacij o študentskem svetu, področjih dela in članih ter kontaktne informacije lahko pridobite na spletni strani študenskega sveta.
 

Obštudijske in prostočasne aktivnosti

Študenti UL MF so dejavni tudi na področju obštudijskih dejavnosti. Študenti se tako združujejo v prostovoljnih društvih: Društvo študentov medicine Slovenije, Društvo za mednarodno dejavnost stomatologije, Društvo Medicinskih razgledi. V okviru teh društev potekajo prostovoljne obštudijske aktivnosti. Pomemben podpornik obštudijske dejavnosti študentov je UL Medicinska fakulteta preko Študentskega sveta UL MF.

Vsa obštudijska dejavnost pa ne poteka samo v okviru društev. Študenti tudi pozamezno ali v manjših skupinah organizirajo različne dogodke, predavanja ali pa kako drugače skrbijo za svoj osebnosti razvoj na številnih področjih.
 

Koncert študentov UL Medicinske fakultete

Najpomembnejši zabavni dogodek leta s podporo UL MF predstavlja koncert študentov medicine. V letu 2017 je koncert bil organiziran že dvanajstič. Na koncertu se predstavijo glasbeni umetniki UL Medicinske fakultete, vsako leto znova pa se pokaže, da ima fakulteta izjemen potencial tudi na glasbenem oziroma umetniškem področju.