O fakulteti

Upravni odbor UL MF


Upravni odbor UL MF odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo, v okviru pravne sposobnosti UL MF. Pristojnosti upravnega odbora so določene s Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF.

 

Člani upravnega odbora

 

  • prof. dr. Jože Pižem, dr. med (predsednik upravnega odbora)
  • izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med.
  • prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.
  • prof. dr. Davorina Petek, dr. med.
  • prof. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med.
  • dr. Emil Hudomalj, univ. dipl. inž. el.
  • Aljaž Renko

 

ip_portret_pizem.jpg
PREDSEDNIK
prof. dr. Jože Pižem, dr. med.
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1104 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
TELEFON
+386 1 543 7700