O fakulteti

Študentski svet

Študentski svet UL MF (ŠSULMF) je organ UL Medicinske fakultete, v okviru katerega študenti sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo naloge, ki so določene z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani, Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF ter drugimi akti. Študentski svet pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete. Študentski svet imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnih organih, komisijah ter drugih organizacijah.

Študentski svet UL MF sestavlja 13 svetnikov, 8 svetnikov EMŠ programa  Medicina in 5 svetnikov EMŠ programa Dentalna medicina Delo študentskega sveta vodi predsednik, nadomešča pa ga podpredsednik. Za dobro in učinkovito delo študentskega sveta je odgovoren tajnik.

Študentski svet UL MF je uradni predstavnik vseh študentov UL MF. Tako je študentski svet tudi edini uradni organ, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami.

Študentski svet UL MF deluje in izvaja aktivnosti v skladu z akti študentskega sveta, ki so javno dostopni pod zavihkom Dokumenti.

Naloge študentskega sveta obsegajo skrb za kakovost študija, oblikovanje mnenj o pedagoškem delu učiteljev in asistentov v postopku izvolitve v naziv, imenovanje članov komisij in organov UL MF in UL, sofinanciranje aktivnosti študentov oziroma društev študentov UL MF, spodbujanje kritičnega mišljenja med študenti, skrb za izvajanje Kodeksa odgovornega obnašanja študentov UL MF, vzdrževanje rednega in zadostnega kontakta z vodstvom UL MF, ozaveščanje študentov o odgovornosti do kolegov iz vrst študentov, pedagogov in ostalih zaposlenih na UL MF, UL in do družbe, skrb za izpolnjevanje študentskih anket, analiza študentskih anket in anket študentskega sveta, sodelovanje v delovnih skupinah fakultete itd. 

Poročilo o delu Študentskega sveta UL MF v študijskem letu 2022/2023

Poročilo o delu Študentskega sveta UL MF v študijskem letu 2021/2022

Poročilo o delu Študentskega sveta UL MF v študijskem letu 2020/2021

Poročilo o delu Študentskega sveta UL MF v študijskem letu 2019/2020

Poročilo o delu Študentskega sveta UL MF v študijskem letu 2018/2019

Poročilo o delu Študentskega sveta UL MF v študijskem letu 2017/2018


NOVICE

Razpis za odajo kandidatur za Senat

Razpis za začetek kandidacijskega postopka za Komisijo za podelitev Lavričevega priznanja

12. razpis Študentskega sveta UL Medicinske fakultete za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

Razpis za oddajo kandidatur - Senat UL MF

16. Koncert UL MF

9U0A4650C!.jpg
PREDSEDNIK
Aljaž Renko
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
TELEFON
+386 1 543 7810
URADNE URE
sreda, med 12. in 14. uro v pisarni študentskega sveta ob predhodnem dogovoru